Стоматологічний словник

Коронки Вініри Пломби Видалення зубів Відбілювання зубів Імплантація Чистка зубів Брекети
А
Афтозний стоматит
Афтозний стоматит (грец. στόμα – рот, ἄφθη – виразки) – це інфекційне захворювання, що характеризується виразкою слизової оболонки (появою невеликих круглих запалених ерозій на небі, під назвою афти)......
Інфільтраційна анестезія
Інфільтраційна анестезія – це ін'єкційний метод знеболювання у стоматології м'яких/твердих тканин порожнини рота за допомогою введення анестетика у певну зону слизової оболонки пацієнта,....
Афти
Афти в роті - це невеликі хворобливі висипання в роті на слизовій оболонці у вигляді круглих бульбашок, найчастіше діагностовані у дітей.....
Аутотрансплантація зуба
Аутотрансплантація зуба - це стоматологічна процедура з пересадки здорового зуба із зони, де він менш функціональний, у місце де в ньому є велика потреба. Найчастіше донорами стають непотрібні зуби мудрості
Атачменти
Атачмент у стоматології (англ. attachment - приєднання) - це замкове або шарнірне кріплення знімних та частково-знімних зубних протезів, що забезпечує надійність установки відповідної стоматологічної конструкції у роті пацієнта.....
Атрофія кістки щелепи
Атрофія кісткової тканини щелепи - це природний спад щелепної кістки людини, яка відбувається з віком або після втрати, видалення зуба (одного/декілька), характеризуючись зменшенням обсягу і висоти альвеолярного відростка.....
Асфіксія
Асфіксія в стоматології (ἀ— без і σφύξη — пульс; буквально — відсутність пульсу, або задуха) — це гостра дихальна недостатність, спровокована закупорюванням гортаноглотки стоматологічними предметами або внаслідок алергічного набряку (стенотонічний та обтураційний).....
Артроз щелепи
Артроз щелепного суглоба зубів - це патологічні зміни хрящових тканин людини, які супроводжуються на ранніх стадіях постійними ниючими болями....
Артикулятори
Магнітні артикулятори/артикулятор (лат.articulo, articulatum розчленовувати, членороздільна вимовляти) - це пристрій, основне призначення, види та застосування якого полягають
Армування зубів
Армування зуба - це зміцнення дентальної одиниці штифтом або скловолокном, що дозволяє більш рівномірно перерозподілити жувальне навантаження....
Аркус Дігма
Аркус Дігма (Arcus Digma) - це електронний ультразвуковий пристрій, що зчитує дані про вертикальні/горизонтальні рухи щелепних дуг пацієнта...
Апарат Френкеля
Апарат Френкеля - це знімна стоматологічна конструкція, яку ортодонтія передбачає використовувати для усунення зубощелепних аномалій 1-2-3-4 типу у дітей віком від 4 років.....
Апікальний періодонтит
Апікальний періодонтит - це запалення, що протікає в сполучних зв'язках зуба навколо верхівки кореня, яке супроводжується болями і набряком, реакцією на зовнішні подразники....
Апекслокатор
Апекслокатор - це сучасний пристрій, який працює, використовуючи безпечний змінний струм двох частот, дозволяючи користуватися різницею амплітудних опорів....
Апекс
Апекс зуба (лат.apex - вершина) - це верхівка кореня зуба, через яку проходять пучки кровоносних, нервових та лімфатичних закінчень, що забезпечують його корисними речовинами....
Аномалія розташування зубів
Аномалія розташування зубів - це неправильне положення дентальних одиниць в одній із площин: вертикальної, горизонтальної або навколо своєї осі, які заважають росту інших...
Абатмент
Абатмент (англ. abutment – ​​опора) – це головка-перехідник, яку використовують стоматологи-ортопеди під час протезування для міцного та стійкого з'єднання коронок з імплантами...
Абатмент кутовий
Абатмент кутовий - це сполучний елемент, що з'єднує під час протезування зубів коронку та зубний імплант, встановлений у щелепній кістці під кутом, щоб забезпечити між ними....
Абатмент прямий
Абатмент прямий - це деталь зубної коронки, яка з одного боку приклеюється до ортопедичної конструкції, точно повторюючи внутрішню частину коронки і з'єднуючи її з верхньою частиною зубного....
Абатмент індивідуальний
Абатмент індивідуальний - це технічний елемент зубного протеза, що фіксується нижнім кінцем в імпланті, вживленому в щелепну кістку, а верхнім - в коронку.....
Абатмент індивідуальний титановий
Абатмент індивідуальний титановий - це сполучна головка між зубним імплантом і коронкою, виготовлена ​​лабораторним способом із титану відповідно до індивідуальних параметрів ясенної лунки....
Абатмент індивідуальний цирконієвий
Абатмент індивідуальний цирконієвий – це елемент зубного протезу, який виготовляють у лабораторії з діоксиду цирконію відповідно до особливостей ясенного краю у місці встановлення коронки на імпланті.
Абатмент індивідуальний керамічний
Абатмент індивідуальний керамічний - це окістя ортопедичної конструкції імплантаційної системи, верхня частина якої, виконана з кераміки, входить в коронку, а нижня металева надійно входить....
Алергія
Алергія в стоматології - це підвищена чутливість організму пацієнта на анестетики або компоненти фармакологічних засобів і стоматологічних матеріалів: йод, пластмасу, метали, силікон, відбілюючі порошки...
Абсцес зуба
Зубний абсцес (лат. abscessus - нарив, запалення) - це гостре захворювання, що розвивається як біля зубного кореня під ясна, викликане запальним процесом у пульпі хворого зуба...
Адаптація у стоматології
Адаптація в стоматології (лат.adapto - пристосовую) - це період звикання дитини або дорослої до процесу та результату стоматологічного лікування, механізм і фази....
Адгезиви
Адгезиви (від лат. adhesive - клеюча речовина) - це комбінація хімічних речовин 4-5 покоління, що забезпечує в стоматології хороше зчеплення реставраційних та ортопедичних матеріалів із зубною поверхнею.
Адгезія
Адгезія (від лат. adhaesio – прилипання) – це фізико-хімічний процес зчеплення різнорідних матеріалів у медицині та стоматології, що дозволяє використовувати різноманітні види сучасних адгезивних....
Адентія
Адентія зубів - це часткова або повна втрата зубів людини, яка може бути вродженою (первинною) і набутою (вторинною) через вікові зміни, зловживання шкідливими звичками або зовнішніми факторами...
Алергологічна проба
Алергологічні проби - це комплекс спеціальних аналізів у стоматології, які проводяться з метою виявлення у пацієнта до початку відповідного лікування специфічної реакції на застосовувані препарати
Альвеола
Альвеола зуба після видалення (лат. alveolus – осередок, западинка, пляшечка) – це невелике поглиблення щелепної кістки в місцях, де знаходяться верхні або нижні виїмки зубів, що утворюються після видалення дентальних одиниць
Альвеолопласіка
Альвеоліт лунки зуба (alveolitis, лат.alveolus - виїмка, осередок + -itis - запалення) - фіброзуючий запальний процес, що протікає в місці розташування зубної лунки після видалення зуба.
Альвеолярний відросток
Альвеолярний відросток - це анатомічна частина верхньої і нижньої щелепи, яка складається із зовнішніх і зовнішніх стінок губчастої структури, несучи на собі зубні лунки з розташованими в них корінням зубів...
Амальгама
Амальгама пломба (лат.amalgama - сплав) - це речовина, що включає до свого складу ртуть і деякі види благородних і неблагородних металів, завдяки комбінації яких стоматологія отримала суміші, що відрізняються...
Ампутація пульпи
Ампутація пульпи зуба (лат.amputatio - усічення, pulpis dentis - рихла тканина) - це методика лікування пульпіту видаленням нервово-судинного пучка в коронковій ділянці (вітальна процедура)...
Аналог імпланту
Аналог імпланта зуба - це копія стоматологічного імплантату, виконана з високою точністю на основі різних сплавів та деяких полімерів, будучи точною імітацією частини або всього штучного зубного кореня....
Анамнез у стоматології
Анамнез зуба в стоматології (грец. ἀνάμνησις - спогад) - це сукупність відомостей, даних, інформації, що отримуються в процесі огляду, діагностики та скарг пацієнта, а також вивчення його медичної карти про умови, форму та ступінь перебігу...
Анестезія аплікаційна
Анестезія аплікаційна - це метод неін'єкційного відключення чутливості тканин порожнини рота пацієнта в стоматології, що включає нанесення знеболювальних анестетиків (препарати, гелі) на область...
Атиповий лицьовий біль
Атипова лицьова біль (прозопалгія) - це яскраво виражене захворювання, локалізоване в області нижньої щелепи, ясна, підборіддя, яке супроводжується непостійними ниючими відчуттями різної інтенсивності
Бугор альвеолярний
Бугор альвеолярний (лат.tubber maxilae - опуклість) - це частина будови верхньої щелепи, на якій розташовані 3-4 зубних канальця-отвори
Місцева анестезія
Місцева анестезія - це спосіб знеболювання в стоматології, при якому блокуються болючі відчуття у дітей і дорослих у строго визначеній зоні операційного втручання за допомогою сучасних препаратів-анестетиків....
Провідникова анестезія зуба
Провідникова анестезія зуба – це різновид місцевого знеболювання у стоматології за допомогою ін'єкційного введення лікарського препарату в периферичну ділянку нерва, що забезпечує провідність нервових потоків у конкретному лицьовому відділі пацієнта....
Функціональні апарати
Функціональні апарати в стоматології - це ортодонтичні пристрої, що надають спрямований вплив на деякі зуби в період активного формування щелепних тканин для зміни форми та положення щелеп та їхньої діагностики.
Бугор альвеолярний
Бугор альвеолярний (лат.tubber maxilae - опуклість) - це частина будови верхньої щелепи, на якій розташовані 3-4 зубних канальця-отвори з нервовими...
Девітальна ампутація
Девітальна ампутація - це методика хірургічного висічення коронкової та кореневої частини пульпи, яка, на відміну від вітальної процедури, передбачає повне видалення судинно-нервового пучка після попереднього умертвіння.....
Адгезивний протез
Адгезивний зубний протез - це мостоподібний ортопедичний блок у вигляді мосту, що має каркас із закріпленими на ньому штучними коронками, які після встановлення подібної конструкції заповнюють втрачені одиниці....
Аномалія прикусу
Аномалія прикусу зубів - це анатомічно неправильне взаємне розташування зубів верхньої та нижньої щелепи, при якій особливий відділ стоматології - ортодонтія, що діагностує спотворення лицевої естетики, роботи зубощелепної системи, функцій пережовування їжі, вимови звуків....
Знімний апарат
Знімний апарат — це стоматологічна конструкція, що використовується в ортодонтії щодо дітей і дорослих для вирівнювання як зубів, що окремо стоять, так і цілих зубних рядів...
Анатомічна форма зуба
Анатомічна форма зубів - це фізіологічна будова жувальних, передніх, молочних та постійних зубів людини, структура яких відрізняється загальним набором...
Б
Базис зубного протезу
Базис зубного знімного бюгельного протеза - це основа з пластмаси або металу, з розміщеними на ній штучними зубами та пристосуваннями для кріплення в ротовій порожнині, межі якої лікар-стоматолог визначає на зліпку щелеп...
Бінокуляри
Стоматологічні бінокуляри - це звичайне збільшувальне скло, обрамлене в зручну для лікаря оправу. За допомогою цього атрибуту стоматологи здатні побачити те, що може пропустити неозброєне око...
Біомеханіка у стоматології
Біомеханіка в стоматології - це сукупність знань, а також методик про фізико-анатомічні засади правильної роботи зубощелепної системи людини. Завдяки багаторічним дослідженням та практиці, зібраним воєдино......
Біомеханіка нижньої щелепи
Біомеханіка нижньої щелепи - це розділ стоматології, що вивчає закони, принципи, аномалії її вертикальних (вгору-вниз) /сагітальних (вперед-назад) /трансверзальних (вправо-вліво) рухів в результаті...
Біосумісність у стоматології
Біосумісність у стоматології (англ. biocompatibility) - це здатність використовуваного під час лікування матеріалу (хірургічні шовні нитки, стоматологічні метали, різноманітні кісткові та пломбувального типу зразки)....
Біфуркація зуба
Біфуркація зуба - це те місце, де він поділяється на зубне коріння....
Блокада нижньої щелепи
Блокада нижньої щелепи – це стоматологічна зубна методика знеболювання її конкретного сегмента за допомогою інфільтраційної анестезії в ділянку розташування альвеолярного нерва, після чого лікар-стоматолог
Бандажне кільце на зуб
Бандажне кільце на зуб (фр.bandage - сталеве колечко) - це стоматологічний допоміжний елемент у формі плоского металевого обідка, що обертається навколо зуба і фіксується за допомогою спеціального цементу....
Бор стоматологічний
Бор стоматологічний - це ріжучий інструмент, що застосовується в терапевтичній, хірургічній та ортопедичній стоматології для препарування твердих зубних тканин, що є металевим стрижнем з насічкою...
Брекети
Брекети - це незнімні ортодонтичні пристосування, що застосовуються в стоматології для корекції положення зубів пацієнта (нерівностей, викривлень положення), а також виправлення прикусу, які фіксують...
Брекет-система
Брекет-система – це незнімний стоматологічний механізм, призначений для виправлення прикусу у дорослих та дітей, що складається з 10 – брекетів, 4 – замочків, 1-ї дуги та 10 – лігатур....
Бруксизм
Бруксизм зубів (грец. βρυγμός - зубний скрегіт) - це неусвідомлене змикання щелеп (звичайно під час сну, іноді наяву), що супроводжується скреготом...
Бюгельний зубний протез
Бюгельний зубний протез (нем.bugel - дуга) - це умовно-знімна конструкція, що складається з каркасу та базису з розміщеними на ньому штучними зубами.....
Бюгельний протез на кламмерах
Бюгельний протез на кламмерах - це знімна ортопедична конструкція, що складається з бюгеля (металевої дуги або з полімеру), базису з розміщеними....
Бугор альвеолярний
Бугор альвеолярний (лат.tubber maxilae - опуклість) - це частина будови верхньої щелепи, на якій розташовані 3-4 зубних канальця-отвори з нервовими...
Губний бампер
Губний бампер ортодонтія - це ортодонтичний функціональний виріб, що складається з металевої дуги, пелот, трубок, кілець і петлів, які в конструктивній сукупності забезпечують....
Деснева борозна
Деснева борозна (лат.gingival sulcus) - це невидиме вузьке поглиблення між поверхнею емалі та безпосередньо яснами, глибина якого в нормі становить до 3 мм.....
Зубна бляшка
Зубна бляшка - це скупчення бактерій і продуктів їх життєдіяльності, що є щільно зафіксоване на зубній поверхні утворення округлої форми, яке здатне продукувати....
Іррадіюючий зубний біль
Іррадіюючий зубний біль (лат. irradiare сяяти, випромінювати промені) - це хворобливі відчуття, які поширюються з вогнища патології на сусідні зуби, вухо....
Часткова брекет-система
Часткова брекет-система - це ортодонтична конструкція, фіксація якої проводиться на одну щелепу або тільки на частину зубного ряду, коли потрібна корекція....
Дуга у брекетах
Дуга в брекетах - це активна складова частина ортодонтичної конструкції (брекет-системи), що фіксується в замочках брекетів, яка повторює заздалегідь
Керамічна коронка
Безметалова кераміка - це медичний керамічний матеріал або з діоксиду цирконію, технологія виготовлення якими в стоматології різноманітних стоматологічних конструкцій на зуби характеризується відсутністю металу....
Ч
Часткова брекет-система
Часткова брекет-система - це ортодонтична конструкція, фіксація якої проводиться на одну щелепу або тільки на частину зубного ряду, коли потрібна корекція....
Ц
Цирконієва вкладка
Цирконієва вкладка в зуб – це штучний ортопедичний мікропротез з діоксиду цирконію, який встановлюють на сильно зруйнований карієсом зуб...
Карієс циркулярний
Карієс циркулярний - це патологічний процес, що розвивається на емалі в області пришийкової молочних і корінних зубів по колу у дітей і дорослих....
Цирконієва коронка
Коронка цирконієва - це міцний ортопедичний виріб, виконаний повністю з діоксиду цирконію, який призначений для установки в ротовій порожнині для відновлення втрачених....
Склоіономірний цемент
Склоіономерний цемент - це різновид адгезивного матеріалу, що використовується в стоматології для зчеплення різнорідних поверхонь під час пломбування..
Цемент зуба
Цемент зуба (лат.cementum) - це специфічна мінералізована тканина, що не містить судин, яка покриває корінь та шийку зуба....
Цистектомія зубів
Цистектомія зубів - це хірургічна зубозберігаюча операція у стоматології з видалення патологічного новоутворення (кісти) на поверхні зубного кореня біля верхівки...
Цифровий відбиток зубів
Цифровий відбиток зубів – це оптична копія зубних одиниць людини, отримана за допомогою інтраоральної камери або лазерного сканера.....
ФДТ
ФДТ (фотодинамічна терапія) - це інноваційний метод щадного безконтактного лікування в стоматології будь-яких бактеріальних, вірусних та грибкових захворювань слизової оболонки рота.
Д
Девітальна ампутація
Девітальна ампутація - це методика хірургічного висічення коронкової та кореневої частини пульпи, яка, на відміну від вітальної процедури, передбачає повне видалення судинно-нервового пучка після....
Деснева борозна
Деснева борозна (лат.gingival sulcus) - це невидиме вузьке поглиблення між поверхнею емалі та безпосередньо яснами, глибина якого в нормі становить до 3 мм.....
Девітальна ампутація
Девітальна ампутація - це методика хірургічного висічення коронкової та кореневої частини пульпи, яка, на відміну від вітальної процедури, передбачає повне видалення судинно-нервового пучка після попереднього умертвіння.....
Дентальна імплантологія зубна
Дентальна імплантологія – це розділ стоматології, що вивчає хірургічні основи та аспекти відновлення функцій зубів, втрачених внаслідок природних вікових причин, механічних травм чи розвитку стоматологічних захворювань.....
Дентин зуба
Дентин зуба (dentinum, LNH; лат.dens, dentis - зуб) - це тверда зубна тканина, пронизана нервово-кровоносними капілярами, що знаходиться в коронковій частині під емаллю, а в кореневій закрита цементом, що захищає м'які тканини....
Дентофобія
Дентофобія (стоматофобія) - це неконтрольований панічний стан людини перед будь-яким стоматологічним лікуванням. Фактично воно виявляється у зверненні до стоматологічної клініки тільки коли вже неможливо.....
Депофорез зуба
Депофорез (др.-грец. φορέω — переношу) — це сучасний метод очищення (стерилізації) та лікування депульпованих зубних каналів, який стоматологія використовує в процесі лікування за допомогою розчину гідроокису....
Депульпування зубів
Депульпування зубів - це стоматологічна процедура в ході ендодонтичного лікування при пародонтиті або перед протезуванням з видалення інфікованого судинно-нервового пучка, розташованого в пульпі всередині зуба...
Демінералізація зубів
Демінералізація зубів - це патологічний процес втрати зубної емаллю мінеральних компонентів, внаслідок чого вона стає неоднорідною, тьмяною, пористою та тендітною, чутливою на зовнішні подразники...
Діагноз у стоматології
Діагноз у стоматології - це статистичний висновок лікаря-стоматолога, що включає визначення зубного захворювання на основі анамнезу пацієнта, вербального опитування, візуального огляду і вивчення додаткових обстежень...
Діагностичні моделі зубів
Діагностичні моделі у стоматології - це точні індивідуальні копії зубів людини на нижній та верхній щелепі, виготовлені з гіпсу/пластмаси на основі силіконових або альгінатних відбитків....
Діастема зубів
Діастема зубів (ін.-грец. διάστεμα — відстань, проміжок, інтервал) — це анатомічно неправильне розташування центральних різців на нижній або верхній щелепі у дітей та дорослих, виражене в непропорційно великій відстані....
Дегісценція
Дегісценція — це утворення на зубі із зовнішнього боку (вестибулярного), рідше з внутрішнього, естетичного та патологічного дефекту овальної форми, що оголює ділянку зубного кореня нижче емалево-цементного кордону...
Дизоклюзія зубів
Дизоклюзія (дезоклюзія) - це вертикальна аномалія зубів людини, якій характерна відсутність повідомлення верхніх та нижніх одиниць центрально-щелепної осі...
Дистальний прикус
Дистальний прикус - це патологія зубних рядів або однієї з щелеп у дитини або дорослої, при якій верхня щелепа значно висунута вперед по відношенню...
Дистопований зуб
Дистопований зуб - це зубна одиниця, яка прорізалася або прорізується з відхиленнями щодо всього зубного ряду: під нахилом, з висуванням уперед....
Дренаж зуба
Дренаж у стоматології - це хірургічна процедура, що полягає у здійсненні лікарських маніпуляцій з виведення гною, крові або серозної рідини з м'яких тканин
Дуга у брекетах
Дуга в брекетах - це активна складова частина ортодонтичної конструкції (брекет-системи), що фіксується в замочках брекетів, яка повторює заздалегідь
Клиноподібний дефект
Клиновидний дефект зуба - це некаріозне ураження зубів, що розвивається в пришеечной зоні в області примикання до ясна, що виражається сколом емалі....
Лицьова дуга
Лицьова дуга - це пристрій (вимірювальний шаблон), який ортодонтія використовує для перенесення моделі щелеп, виготовленої з гіпсу, в міжрамковий....
Резекція дентину
Резекція дентину - це стоматологічна процедура зі зняття невеликого тонкого шару із зовнішнього (вестибулярного) боку зуба, зазвичай переднього...
Дуговий протез
Дуговий протез - це частково знімний мікропротез у формі дуги, головними функціями якого є відновлення естетики та жувальної функції щелеп, а також правильний розподіл жувального навантаження в області відсутніх зубів....
Е
Етіологія
Етіологія (грец. αἰτία – причина + др.-греч. λόγος – слово, вчення) – це розділ стоматології, як складової частини медицини, що вивчає причини виникнення різноманітних захворювань зубів (карієсу, гінгівіту, у тому числі пародонтит, тощо). ), умови їх протікання та симптоматику.
Гіпоплазія емалі
Гіпоплазія емалі (лат.hypoplasia від др.-грец. ὑπο- приставка зі значенням ослабленості якості і формування) - це некаріозне ураження анатомічної форми...
Екватор зуба
Екватор зуба - це найбільш випирає частина коронкової частини зуба, що оберігає його в області шийки від травмування.
Екзостоз
Екзостоз - це патологічний процес у порожнині рота, що характеризується в стоматології розростанням кісткової або хрящової тканини верхньої чи нижньої щелепи....
Ексудат
Ексудат (лат. exsudo «виходжу назовні, виділяюся»; exsudatum від ex-«з» + sudo, sudatum «потіти») — це непрозора рідина, що утворюється в твердих зубних
Елайнери
Елайнери - це еластичні пристрої у формі кап, що одягаються на зуби, які пацієнт може самостійно знімати і повертати назад....
Елайнери
Елайнери - це еластичні пристрої у формі кап, що одягаються на зуби, які пацієнт може самостійно знімати і повертати назад...
Ендодонтія
Ендодонтія - це самостійний розділ стоматології, що вивчає будову, патології, способи профілактики та лікування захворювань, що розвиваються в тканинному комплексі, що складається з дентину, пульпи, коренів...
Зубна ерозія
Зубна ерозія (від лат. erosio "роз'їдання") - це патологічний процес руйнування зубів у дітей та дорослих, що супроводжується ураженням твердих тканин у зубі (емалі, дентину)...
Ф
Фізіологічна стираність зубів
Фізіологічна стирання зубів - це природне зменшення твердих тканин зубних одиниць в силу вікових причин, механічної взаємодії з твердою їжею....
Набряк ясен
Набряк (флюс) ясна - це інфекційно-запальний процес, що вражає окістя зуба, що виникає внаслідок того, що в пародонтальній кишені через проникли в нього.....
Фізіологічна зміна зубів
Фізіологічна зміна зубів - це природне заміщення молочних зубних одиниць постійними, які виштовхують зсередини безкореневих побратимів...
Формувач ясна
Формувач ясна - це титанова конструкція циліндричної форми з різьбленням, яку встановлюють нижнім кінцем в імплант таким чином, щоб її навколо з усіх боків...
Внутрішньокореневий фіксатор
Внутрішньокореневий фіксатор у зуб - це штифт, який розміщують у кореневому каналі зруйнованої зубної одиниці, щоб покращити фіксацію пломби та міцніше закріпити коронку.
Герметизація фісур
Герметизація фісур - це профілактична процедура запечатування пломбувальним матеріалом природних борозенок та канавок на жувальній поверхні зубів з метою профілактики карієсу у дітей та дорослих...
Карієс фісурний
Карієс фісурний - це початкова стадія розвитку карієсу, що вражає анатомічні заглиблення та борозенки на поверхні емалі...
Файл стоматологічний
Файл стоматологічний - це металевий стоматологічний інструмент, який використовується в ході ендодонтичного лікування для проходження та очищення кореневих каналів...
Фізіологічна зміна зубів
Фізіологічна зміна зубів - це природне заміщення молочних зубних одиниць постійними, які виштовхують зсередини безкореневих побратимів.
Фізіологічна стираність зубів
Фізіологічна стираність зубів - це природне зменшення твердих тканин зубних одиниць в силу вікових причин, механічної взаємодії з твердою їжею та однойменними зубами на протилежній щелепі.
Фізіодіспенсер
Фізіодиспенсер - це багатофункціональний електрохірургічний апарат, що використовується в імплантології, щелепно-лицьовій хірургії, мікрохірургії...
Фісура зубна
Фісура зубна - це природні борозенки та канавки на поверхні зуба в коронковій частині між жувальними пагорбами....
Флегмона зуба
Флегмона зуба - це велике гнійне запалення, що вражає жирову клітковину і пухку сполучну тканину на верхній чи нижній щелепі....
Флос
Флос (зубна нитка) - це спеціальна зубна нитка з полімерних волокон, призначена для очищення зубів та міжзубних проміжків...
Флюороз
Флюороз – це стоматологічне захворювання молочних та постійних зубів, пов'язане з надлишком фтору в організмі людини. Підвищена концентрація речовини утворюється з допомогою надходження з їжею...
Фотопротокол
Фотопротокол у стоматології – це важлива частина будь-якого сучасного стоматологічного лікування. Його суть полягає у можливості зафіксувати за допомогою різноманітних графічних та електронних носіїв стан усієї порожнини
Фторування зубів
Фторування зубів - це відновна процедура в стоматології, спрямована на насичення молочних та постійних зубних одиниць іонами фтору, що зміцнює емаль та внутрішні структури....
Фронтальні зуби
Фронтальні зуби – це зубні одиниці, розташовані у передньому відділі на верхній та нижній щелепі у зоні посмішки...
Френулопластика
Френулопластика - це хірургічна процедура, головним завданням якої є пластика вуздечки язика, верхньої або нижньої губи. Як правило, призначається в тому випадку, коли еластична зв'язка, що сполучає язик...
Г
Губний бампер
Губний бампер ортодонтія - це ортодонтичний функціональний виріб, що складається з металевої дуги, пелот, трубок, кілець і петлів, які в конструктивній сукупності забезпечують....
Гінгівіт дифузний
Гінгівіт дифузний - це середній ступінь перебігу інфекційного захворювання слизової оболонки, яка за ступенем локалізації залучає в патологічний процес не тільки ясна, але і ясенний край з міжзубними сосочками....
Гіпоплазія емалі
Гіпоплазія емалі (лат.hypoplasia від др.-грец. ὑπο- приставка зі значенням ослабленості якості і формування) - це некаріозне ураження анатомічної форми...
Гвинтова фіксація коронки на імпланті
Гвинтова фіксація коронки - це стоматологічний спосіб кріплення коронок на імплантах, складових елементів зубного ортопедичного протезу, під час якого надяснева частина штучного зуба кріпиться за допомогою гвинта
Герметизація фісур
Герметизація фісур - це профілактична процедура запечатування пломбувальним матеріалом природних борозенок та канавок на жувальній поверхні зубів з метою профілактики карієсу у дітей та дорослих...
Галітоз
Галітоз (halitosis; від лат.halitus - дихання і грец. -OSIS) - це фізіологічний симптом несамостійного зубного захворювання, що викликає хронічний неприємний запах з рота....
Гальванізм
Гальванізм у ротовій порожнині — це фізичне явище в стоматології, зокрема в ортопедії, що виникає в порожнині рота пацієнта після встановлення протеза, що містить у своїй структурі металеві елементи....
Гарантія
Гарантія в стоматології - це відповідальність стоматологічної клініки, протягом дії якої пацієнт має право вимагати безплатне усунення або зменшення вартості лікування на відповідну суму у разі виявлення недоліків у виконаній роботі.
Гемісекція зуба
Гемісекція зуба - це хірургічна зубозберігаюча операція в стоматології, в процесі якої проводиться ампутація (резекція) одного з інфікованих коренів багатокореневого зуба з прилеглою коронковою частиною....
Гематома у стоматології
Гематома в стоматології (ін. грец. αἷμα - кров, ομα - пухлина) - це підшкірне скупчення рідкої або застиглої крові в м'яких тканинах слизової оболонки та обличчя, у простолюді - синець, забій, який утворюється
Гігієнічний індекс
Гігієнічний індекс (ГІ) - це стоматологічний показник, що дозволяє зробити оцінку стану порожнини рота та якість чищення зубів, а саме, ступеня наявності зубного каменю та нальоту на зубах....
Гінгівіт
Гінгівіт (лат. gingivitus, gingiva - ясна, - itis - запалення) - це стоматологічне захворювання слизової оболонки, викликане впливом загальних і місцевих факторів, якому характерно запалення і кровоточивість ясен
Гінгівіт Венсана виразково-некротичний
Гінгівіт Венсана виразково-некротичний - це гостре інфекційно-запальне захворювання, що розвивається на слизовій оболонці у вигляді одиночних або множинних виразок на яснах і внутрішній стороні щік, що іноді досягають великого розміру....
Гінгівіт гіпертрофічний
Гінгівіт гіпертрофічний (проліферативний) - це хронічний запальний процес у дітей і дорослих пацієнтів, в ході якого відбувається розростання власної тканини ясен з подальшим закриттям коронкової частини зуба і появою ділянок, що ороговіли....
Гінгівектомія
Гінгівектомія - це хірургічна операція в стоматології по висіканню (видалення) запаленої крайової ділянки ясен для зменшення розмірів пародонтальної кишені від скупчень зубного нальоту та каміння, якій характерні етапи...
Гінгівотомія
Гінгівотомія - це методика розсічення пародонтальної кишені в області 2-3 зубів з метою його очищення від підясенних відкладень, гнійного вмісту або здійснення відкритого кюретажу, коли запальний процес ще не перейшов у кісткову тканину....
Гіперестезія зубів
Гіперестезія зубів (грец.hyper - збільшення та aisthesis - почуття) - це підвищена чутливість твердих тканин, зокрема зубної емалі, у відповідь на зовнішні механічні, хімічні або температурні подразник
Глосит
Глосит (лат.glossitis від др.-грец. γλῶσσα — мова + -itis) — це запальне захворювання в порожнині рота, що розвивається на поверхні язика, збоку або під язиком, виражене в його почервонінні, набряку, зміні зовнішньої...
Глибокий прикус
Глибокий прикус – це анатомічне та функціональне порушення змикання щелеп у дитини або дорослого пацієнта, при якому верхні зуби перекривають нижні більш ніж на третину....
Гнатологія
Гнатологія - це розділ стоматології, що вивчає комплексні заходи з діагностики та функціонального взаємозв'язку зубощелепної системи людини з кістково-м'язовим скелетом особи з метою складання найбільш оптимального варіанту
Гранулема зуба
Гранулема зуба - це патологічне утворення округлої форми, що формується зазвичай на тлі запалення пульпи поруч із зубним коренем як відповідь реакції організму, спрямованої на локалізацію вогнища інфекції
Гуттаперча
Гуттаперча (англ. gutta-percha від малайськ. guttah «смола; камедь» + perscha або percha «острів», або pertja – назва рослини) – це смола природного походження, яку використовують у стоматології для пломбування зубних каналів....
Вертикальна конденсація гутаперчі
Вертикальна конденсація гуттаперчі - це стоматологічна техніка розподілу розігрітої гуттаперчі при обтурації (закупорки) каналів зуба, метою якої є безперервне...
Х
Хірургічний шаблон
Хірургічний шаблон - це пластикова дугоподібна конструкція зі спеціальними напрямними, яку у стоматології створюють за допомогою відбиткового матеріалу та комп'ютерної обробки, щоб використовувати під час імплантації чи іншого лікування....
Хірургія у стоматології
Хірургія в стоматології - це розділ медицини (дитяча та доросла), що відповідає за профілактику, діагностику та лікування стоматологічних захворювань за допомогою оперативного втручання у м'які та тверді тканини у порожнині рота....
І
Іррадіюючий зубний біль
Іррадіюючий зубний біль (лат. irradiare сяяти, випромінювати промені) - це хворобливі відчуття, які поширюються з вогнища патології на сусідні зуби, вухо....
Дентальна імплантологія зубна
Дентальна імплантологія – це розділ стоматології, що вивчає хірургічні основи та аспекти відновлення функцій зубів, втрачених внаслідок природних вікових причин, механічних травм чи розвитку стоматологічних захворювань.....
Ікла
Ікла зуби (лат.dantes canini) - це конусоподібні зуби людини, що служать для утримання та розривання шматочків їжі, але не здатні їх ..якісно перемолоти....
Мостоподібний протез із опорою на імплантах
Мостовидний протез з опорою на імпланти - це незнімний протез у формі мосту, що складається з каркасу та розміщених на ньому штучних зубів, який кріплять на щелепі пацієнта безпосередньо на імпланти....
Індикатор зубного нальоту
Індикатор зубного нальоту - це харчовий барвник, склад якого забарвлює яскраві кольори м'які зубні відкладення в порожнині рота....
Встановлення імпланта зуба
Установка імпланта зуба - це ортопедична методика вживлення штучного кореня зі сплаву титану останнього покоління, в результаті якої пацієнт набуває можливості...
Іммобілізація зуба
Іммобілізація зуба - це стоматологічна процедура максимального знерухомлення або часткового обмеження рухливості як окремих зубів, так і цілих рядів....
Імплант зубний
Імплант зубний (імплантат) - це штучний зубний корінь (тимчасовий або постійний), що виготовляється зі сплавів титану останнього покоління, який ставиться...
Імплантація зубів
Імплантація зубів - це хірургічна процедура відновлення естетики зубних рядів, жувальної функції щелеп, передніх і бічних зубів, втрачених в результаті...
Інтоксикація
Інтоксикація - це комплекс симптомів, що є наслідком патологічних процесів, що відбуваються в організмі пацієнта у разі його нездатності боротися з впливом...
Інкрустація зубів
Інкрустація зубів – це консервативний спосіб відновлення пошкоджених чи зруйнованих зубних одиниць за допомогою накладок та вкладок із золота..
Інтактний зуб
Інтактний зуб (лат.intactus - недоторканий) - це цілком здорова зубна одиниця, без ушкоджень і захворювань....
К
Бандажне кільце на зуб
Бандажне кільце на зуб (фр.bandage - сталеве колечко) - це стоматологічний допоміжний елемент у формі плоского металевого обідка, що обертається навколо зуба і фіксується за допомогою спеціального цементу....
Контрактура нижньої щелепи
Контрактура нижньої щелепи (лат. contrahere - стягуватися, скорочуватися) - це різке обмеження ступеня рухливості (відомості, мобільності) скронево-нижньощелепного суглоба...
Карієс циркулярний
Карієс циркулярний - це патологічний процес, що розвивається на емалі в області пришийкової молочних і корінних зубів по колу у дітей і дорослих....
Цирконієва коронка
Коронка цирконієва - це міцний ортопедичний виріб, виконаний повністю з діоксиду цирконію, який призначений для установки в ротовій порожнині для відновлення втрачених....
Клиноподібний дефект
Клиновидний дефект зуба - це некаріозне ураження зубів, що розвивається в пришеечной зоні в області примикання до ясна, що виражається сколом емалі....
Кюретаж ясен
Кюретаж ясен - це механічна або лазерна процедура, спрямована на очищення пародонтальних кишень від скупчень м'якого та твердого нальоту, каменів...
Карієс фісурний
Карієс фісурний - це початкова стадія розвитку карієсу, що вражає анатомічні заглиблення та борозенки на поверхні емалі...
Косметичне контурування зубів
Косметичне контурування зубів - це метод естетичної реставрації незначних дефектів зубної поверхні: форми зуба, сколів або тріщин, ріжучого краю, щілин, емалі, що потемніла, через скупчення зубного нальоту і т.д.
Керамічна коронка
Безметалова кераміка - це медичний керамічний матеріал або з діоксиду цирконію, технологія виготовлення якими в стоматології різноманітних стоматологічних конструкцій на зуби характеризується відсутністю металу....
Куксова вкладка
Вкладка культева - це лита ортопедична конструкція, для виготовлення якої використовують спеціальні матеріали (кераміку або сплави металів), найчастіше, щоб врятувати жувальний зуб, у ситуаціях, коли він зруйнований
Керамічна накладка-вкладка
Керамічна вкладка (накладка) на зуб – це реставрація зуба з кераміки, яка служить в ортопедії для зміцнення та відновлення жувальної частини зубів, зруйнованих не більше ніж на 50%. Виготовляється в лабораторії техніком...
Карієс молочних зубів
Карієс молочних зубів - це прогресуюче стоматологічне захворювання у дітей до двох років і трохи старше, що розвивається на тимчасових одиницях, які не мають коріння, на початку у вигляді пігментної...
Закритий кюретаж пародонтальної кишені
Закритий кюретаж пародонтальної кишені - це нехірургічна процедура з очищення підяснових зубних відкладень та ассептичної обробки порожнини глибиною не більше 4-5 мм, що утворилася внаслідок розвитку
Кламер для зубів
Кламмера для зубів - це спеціальні пристосування у формі гачків, що використовуються в стоматології для закріплення у роті пацієнта ортопедичних конструкцій на опорних зубах....
Металева коронка на молочний зуб
Металева коронка на молочний зуб – це ортопедична конструкція з металу, що покриває коронкову частину тимчасового зуба. Металеві коронки на молочні зуби використовуються для відновлення дитячих жувальних зубів
Кіста зуба
Кіста зуба - це патологічне новоутворення в кореневій зоні зубів і ясна, що є капсулою з щільними стінками, в якій містяться запальна рідина, загиблі клітини та продукти розпаду бактерій....
Коагуляція
Коагуляція (лат.coagulatio - згортання, згущення, укрупнення) - це малоінвазивна процедура в стоматології по відсіканню м'яких тканин за допомогою нагрітого інструменту за рахунок подачі струму або лазера, під час якої частина клітин знищується, а інша висушується, капсулюючи та операційну зону тим самим, запобігаючи кровотечі....
Композит у стоматології
Композит - це сучасна речовина, рідкий склад якої після затвердіння дозволяє використовувати її для пломбування зубів та відновлення природної анатомічної форми....
Зубний камінь
Зубний камінь - це затверділий згодом на поверхні зубів і в піддесневій зоні мінералізований м'який наліт, що найчастіше діагностується у дорослих і набагато рідше у дітей. Утворюється в результаті скам'яніння
Зубодеснява кишеня
Зубодеснева (пародонтальна) кишеня - це простір між тканинами ясна і поверхнею зубної емалі, яке в нормі досягає глибини 3 мм. У разі виникнення в цій галузі інфекційного вогнища та запальних процесів
Зубная коронка
Зубна коронка - це штучна ортопедична конструкція, яку виготовляють з металу, кераміки або діоксиду цирконію, і ставлять на передні або бічні одиниці, щоб відновити коронкову частину здорового зуба з метою...
Каптур зуба
Висічення капюшона зуба (перикоронарит) - це хірургічна операція, спрямована на відкриття доступу зубу, що прорізується, навколо якого розвинувся запальний процес, що ускладнює прорізування і супроводжується...
Зубний канал
Зубні канали (лат.canalis radicis dentis) - це анатомічний простір усередині зубного кореня, через який до пульпи підходять кровоносні капіляри та нервові закінчення, що забезпечують її корисними речовинами...
Комп’ютерна томографія
Комп'ютерна томографія (КТ) - це сучасний метод пошарового неруйнівного дослідження в стоматології за допомогою комп'ютерного томографа м'яких та твердих тканин зубощелепної системи пацієнта з метою діагностики зубних захворювань або підготовки до протезування, реставрації, хірургічного втручання....
Кандидоз порожнини рота
Кандидоз порожнини рота (молочниця) – це початкова стадія запального захворювання слизової оболонки дітей та дорослих, спричинена розмноженням одноклітинного грибка роду Candida...
Капа зубна
Капа зубна - це знімна ортодонтична конструкція в стоматології, виготовлена ​​з прозорого біосумісного матеріалу, яку встановлюють на зуби пацієнтів, щоб вона виступала як самостійний спосіб переміщення зубів...
Корінні зуби
Корінні зуби - це великі та малі зубні одиниці людини, які ростуть з корінням після випадання молочних під час формування постійного прикусу у дітей та підлітків....
Корінь зуба
Корінь зуба - це нижня частина зуба, що знаходиться під коронкою нижче яснового контуру, що утримує його в щелепній лунці....
Карієс
Карієс зубів (лат.caries - гниття) - це млявий патогенний процес на молочних і постійних зубних одиницях (у передньому або бічному відділі), у тому числі на зубах мудрості, що непомітно руйнує тверді зубні тканини...
Коронка зуба
Коронка зуба - це верхня видима частина зуба, розташована над коренем і яснами, покрита твердою емаллю....
Коффердам
Коффердам (нім.kofferdam) - це спеціальний пристрій у вигляді латексної пластини, призначений для ізоляції одного або декількох зубів у порожнині рота під час відповідної стоматологічної процедури....
Карієс ретроградний
Карієс ретроградний - це специфічний різновид карієсу, що вкрай рідко зустрічається, яка руйнує зуби зсередини з боку пульпарної порожнини, супроводжуючись проникненням шкідливих мікроорганізмів...
Накладка керамічна зубна Онлей
Накладка керамічна зубна Онлей (Onlay) - це мініатюрна вкладка з кераміки, яку поміщають всередину сильно пошкодженого зуба, так щоб вона торкалася лише внутрішніх сторін ріжучих пагорбів у коронковій..
Накладка керамічна зубна Оверлей
Накладка керамічна зубна Оверлей (Overlay) - це ортопедична вставка, виконана з кераміки, що повністю перекриває верх коронкової частини зруйнованого зуба і зовнішні сторони одного-трьох горбків....
Поодинока керамічна коронка
Одиночна керамічна коронка - це штучний ковпачок з кераміки, що встановлюється цементним або гвинтовим способом на попередньо підготовлений передній або бічний одиничний зуб, щоб зімітувати його коронкову частину з метою відновлення естетики та жувальної функції зубного ряду....
Поодинока металокерамічна коронка
Одиночна металокерамічна коронка - це штучна коронкова частина пошкодженого або віддаленого зуба, що виступає над яснами, виготовлена з металевого каркаса і фанерована зовні керамікою, яка за своїми фізико-хімічними властивостями ні в чому не поступається здоровим зубним одиницям.....
Пародонтальна кишеня
Пародонтальна кишеня - це патологічно збільшене поглиблення в піддесневій зоні в основі зуба між яснами і зубним коренем, що утворюється в результаті запалення тканин слизової оболонки і скупчення під ними шматочків їжі з продуктами розпаду хвороботворних мікроорганізмів....
Ріжучий край зуба
Ріжучий край зуба - це функціональна частина зубної одиниці, що знаходиться в верхній зоні його коронкової частини, що бере участь у подрібненні шматочків їжі і формуванні рівної горизонтальної лінії передніх зубних рядів при змиканні щелеп і під час посмішки.....
Силіконовий ключ
Силіконовий ключ – це допоміжний метод, за допомогою якого у стоматології здійснюють відновлення анатомічної форми зубів за допомогою силіконового зліпку, гіпсової моделі та воску.....
Трансплантат кістковий
Трансплантат кістковий - це матеріал синтетичного або природного походження, який у стоматології сам по собі або у складі з іншими компонентами сприяє зростанню обсягу кісткових тканин та покращенню стану навколишніх шарів кістки....
Трепанація коронки зуба
Трепанація коронки зуба - це стоматологічна процедура розсічення зубних тканин з метою отримання доступу до кореневих каналів....
Латеральна конденсація
Латеральна конденсація - це сучасний спосіб стоматології пломбування кореневих каналів за допомогою гуттаперчі (смоли природного походження)....
Лікування каналів
Лікування зубних каналів - це лікарські ендодонтичні маніпуляції, призначені усунути біль і видалити результати патології у внутрішніх областях зуба від точки входу нервів до пульпарної камери по всій довжині вузьких кореневих канальців....
Металокерамічна коронка
Коронка металокерамічна - це штучний мікропротез у формі ковпачка, який виготовляється з металу, фанерованого зовні керамікою, і встановлюється на попередньо підготовлений зуб, імплант або культову вкладку. Термін служби, при цьому становить, від 5 років, але може бути суттєво більш тривалим, якщо пацієнт дотримується рекомендацій лікаря, а етапи виготовлення – не більше 14 днів....
Накладки керамічні
Керамічна накладка (вкладка) на зуб - це альтернатива композитної пломби, виконана повністю з кераміки і застосовується для зміцнення зубів, площа пошкодження коронкової частини яких становить не менше 30%....
Накладка керамічна зубна Інлей
Накладка керамічна зубна Інлей (Inlay) - це аналог стоматологічної пломби з кераміки, що розміщується в зубній порожнині пошкодженого більш ніж на 30% зуба таким чином, що вкладиш не торкається ріжучих пагорбів коронкової частини, розташовуючись у зоні фісур та бічних поверхонь....
Корекція пломби
Корекція пломби — це стоматологічна процедура на зубі, спрямовану відновлення міцності, форми, фіксації чи естетики раніше встановленої пломби, якщо вона відкололася, тріснула тощо....
Обробка зуба під одиночну коронку
Обробка зуба під одиночну коронку або опору для мостовидного протеза - це дії спеціаліста стоматологічної клініки, що включають препарування (етапи обточування) твердих тканин зубів пацієнта на необхідну глибину, достатню для збереження здорового зуба живим і надійної фіксації як одиничного виробу, що імітує його верхню. та цілої групи (мостоподібні протези)....
Культова штифтова вкладка
Культова штифтова вкладка (коренева вкладка) - це розбірна або монолітна конструкція, що є зубом в мініатюрі, яку виготовляють з металу з метою встановлення в зубний канал. Пізніше її навантажують штучною коронкою....
Кюретаж лунки зуба
Кюретаж лунки зуба - це методика хірургічного очищення зубної виїмки, що залишилася після видалення відповідної зубної одиниці, від гнійного або серозного вмісту, зубних уламків, некротичних мас з метою запобігання...
Кюрети
Кюрети в стоматології - це механічні ручні інструменти у формі тонкої палички із закругленим кінцем та заточеним з обох боків або лише з однією навершием....
Матеріали для заповнення кореневих каналів
Матеріали для заповнення зубних кореневих каналів - це гнучкі, твердні та нетверді склади речовин у сукупності з бактерицидними компонентами, які крім гуттаперчі.....
Л
Лігатура та брекети
Лігатура в стоматології - це допоміжний елемент ортодонтичної брекет-системи, що є тонким міцним дрітом, призначеним для закріплення робочої дуги, вздовж якої....
Лицьова дуга
Лицьова дуга - це пристрій (вимірювальний шаблон), який ортодонтія використовує для перенесення моделі щелеп, виготовленої з гіпсу, в міжрамковий простір....
Лицьова маска
Лицьова маска - це ортодонтичний позаротовий знімний пристрій, призначений для виправлення неправильного прикусу, в основному мезіального...
Лицьова дуга
Лицьова дуга - це пристрій (вимірювальний шаблон), який ортодонтія використовує для перенесення моделі щелеп, виготовленої з гіпсу, в міжрамковий....
Латеральна конденсація
Латеральна конденсація - це сучасний спосіб стоматології пломбування кореневих каналів за допомогою гуттаперчі (смоли природного походження)....
Лікувальна прокладка
Лікувальна прокладка в стоматології - це стоматологічний матеріал, склад якого призначений для ізоляції зубних тканин від впливу подразників механічного, термічного або хімічного типу, від проникнення токсичних речовин в зуб з метою запобігання ризику розвитку запального процесу або рецидиву карієсу, а також для стимуляції відновлення дентину....
Лікування каналів
Лікування зубних каналів - це лікарські ендодонтичні маніпуляції, призначені усунути біль і видалити результати патології у внутрішніх областях зуба від точки входу нервів до пульпарної камери по всій довжині вузьких кореневих канальців....
Лінгвальний прикус
Лінгвальний прикус (перехресний) – це патологія прикусу людини, при якій під час змикання щелеп порушено правильне перекриття нижніх зубів верхніми – окремі нижні одиниці або навіть групи перекривають верхні....
Клаптева операція
Шматкова операція - це метод хірургічного втручання в порожнині рота у складі комплексного стоматологічного лікування при пародонтиті....
Лунка зуба
Лунка зуба - це своєрідне вилучення, що залишається після видалення зуба в щелепі, на місці видаленого....
Ложка відтискна
Ложка відтискна - це ортопедичне пристосування на верхню та нижню щелепу з твердим каркасом із медичного пластику та металу....
Прокладка лікувальна
Прокладка лікувальна або ізолююча - це спеціальний матеріал у стоматології, призначений для захисту від негативної дії механічної, хімічної або термічної дії, а також для відновлення порушених патологією та в ході оперативного втручання м'яких тканин зуба....
Сінус-ліфтінг
Синус-ліфтинг (англ. sinus lifting, sinus floor elevation - підняття) - це методика підняття дна гайморової пазухи в стоматології за рахунок збільшення об'єму кісткової тканини на верхній щелепі за допомогою введення остеопластичного матеріалу, необхідного для успішного встановлення та приживлення зубного імпланта....
Кюретаж лунки зуба
Кюретаж лунки зуба - це методика хірургічного очищення зубної виїмки, що залишилася після видалення відповідної зубної одиниці, від гнійного або серозного вмісту, зубних уламків, некротичних мас з метою запобігання...
М
Лицьова маска
Лицьова маска - це ортодонтичний позаротовий знімний пристрій, призначений для виправлення неправильного прикусу, в основному мезіального...
Діагностичні моделі зубів
Діагностичні моделі у стоматології - це точні індивідуальні копії зубів людини на нижній та верхній щелепі, виготовлені з гіпсу/пластмаси на основі силіконових або альгінатних відбитків....
Металева коронка на молочний зуб
Металева коронка на молочний зуб – це ортопедична конструкція з металу, що покриває коронкову частину тимчасового зуба. Металеві коронки на молочні зуби використовуються для відновлення дитячих жувальних зубів
Поодинока металокерамічна коронка
Одиночна металокерамічна коронка - це штучна коронкова частина пошкодженого або віддаленого зуба, що виступає над яснами, виготовлена з металевого каркаса і фанерована зовні керамікою, яка за своїми фізико-хімічними властивостями ні в чому не поступається здоровим зубним одиницям.....
Металокерамічна коронка
Коронка металокерамічна - це штучний мікропротез у формі ковпачка, який виготовляється з металу, фанерованого зовні керамікою, і встановлюється на попередньо підготовлений зуб, імплант або культову вкладку. Термін служби, при цьому становить, від 5 років, але може бути суттєво більш тривалим, якщо пацієнт дотримується рекомендацій лікаря, а етапи виготовлення – не більше 14 днів....
Матриця для пломби
Матриця для пломби - це стоматологічна контурна пластинка у вигляді кільця з різноманітних матеріалів, яку використовують під час реставрацій зубів для тимчасового відновлення відсутньої зубної стінки або у разі порушення цілісності однієї з бічних стінок....
Медикаментозний сон
Медикаментозний сон - це стан організму пацієнта під час відповідного стоматологічного лікування, що характеризується відключенням або зниженням рівня свідомості, больових відчуттів, психічної збудливості, що досягається за допомогою введення седативних препаратів для лікування зубів....
Медичний туризм
Медичний туризм - це комплекс послуг, спрямованих на надання стоматологічної допомоги пацієнтам далеко від їх постійного місця перебування....
Мезіальний прикус
Мезіальний прикус - це різновид неправильного змикання передніх зубних рядів у дитини або дорослих, у якому наслідки патології зовні проявляється у домінуванні нижньої щелепи над верхньою....
Мембрана
Стоматологічна мембрана - це спеціальна еластична плівка, що виконує в стоматології функції бар'єрного, армуючого та фіксуючого матеріалу в клаптевих операціях на слизовій оболонці, під час імплантації та відновленні великих обсягів кісткової тканини....
Титанова мембрана
Титанова мембрана - це найтонша плівка зі сплаву титану останнього покоління, яка використовується в стоматології для відділення певної області операційного поля в ротовій порожнині від інших тканин, і фіксується в щелепній кістці за допомогою мікрогвинтів....
Резорбована мембрана
Резорбована мембрана - це еластична колагенова плівка, що саморозсмоктується через деякий час, виготовлена з міцного матеріалу, для вилучення якої не потрібно додаткових маніпуляцій і повторного операційного втручання....
Мікроімплант
Мікроімплант в ортодонтії - це мініатюрний гвинт довжиною до 12 мм, який вкручують у щелепну кістку, щоб використовувати його як додаткову опору під час ортодонтичного лікування....
Мікроабразія
Мікроабразія - це сучасна косметична методика в стоматології, метою якої є усунення (сушліфування) білих і коричневих плям на поверхні емалі. Виступає своєрідним аналогом щадного відбілювання та проходить в умовах клініки за 1 відвідування....
Мікроскоп операційний
Мікроскоп операційний - це вузькоспеціалізований оптичний прилад, що широко застосовується в стоматології та інших галузях медицини....
Міозит у стоматології
Міозит у стоматології (ін.-грец. μυς, рід.пад. μύος «м'яз» + лат. -itis — суфікс, що означає запалення) — це запальна поразка одного або декількох м'язів зубощелепної системи людини в результаті інфекційних, імунних захворювань, м'язового навантаження , травм, якому характерний локальний біль, що посилюється при дотику або скороченні....
Моляри
Моляри - це постійні зуби людини (шости, сьомі, восьмі), що прорізуються у дітей у зубному ряду збоку на верхній та нижній щелепі останніми, після того як випадуть молочні, що служать для перетирання та перемелювання шматочків їжі.
Мостоподібний протез
Мостовидний протез - це незнімна ортопедична конструкція, що виготовляється штамповано або індивідуально в лабораторії з пластику, металу, кераміки, що встановлюється в порожнині рота для відновлення естетики і жувальної функції втрачених зубів, що поряд розташовувалися, в кількості від 1 до 4.....
Мостоподібний протез із опорою на імплантах
Мостовидний протез з опорою на імпланти - це незнімний протез у формі мосту, що складається з каркасу та розміщених на ньому штучних зубів, який кріплять на щелепі пацієнта безпосередньо на імпланти....
Молочні зуби
Молочні зуби - це перший комплект зубних одиниць, що прорізуються у дітей відразу ж після народження у певній послідовності.....
Мукозит
Мукозит - це запалення (набряк) різного ступеня слизової оболонки порожнини рота і горла, що супроводжується появою виразок, що турбують, на поверхні ясен, губ, язика, внаслідок чого людині важко приймати їжу або ковтати....
Мультіюніт
Мультиюнит - це сучасний тип багатокомпонентного абатменту, що дозволяє об'єднувати гвинтовим способом різноманітні ортопедичні конструкції з опорою на імпланти вживлені в щелепну кістку....
Штифт металевий
Штифт металевий (нем.stift) - це спеціальне пристосування з металу у вигляді пенька, яке встановлюють у кореневу зону пошкодженого зуба з метою навантаження коронкою....
Матеріали для заповнення кореневих каналів
Матеріали для заповнення зубних кореневих каналів - це гнучкі, твердні та нетверді склади речовин у сукупності з бактерицидними компонентами, які крім гуттаперчі.....
Н
Набряк ясен
Набряк (флюс) ясна - це інфекційно-запальний процес, що вражає окістя зуба, що виникає внаслідок того, що в пародонтальній кишені через проникли в нього.....
Накладка керамічна зубна Онлей
Накладка керамічна зубна Онлей (Onlay) - це мініатюрна вкладка з кераміки, яку поміщають всередину сильно пошкодженого зуба, так щоб вона торкалася лише внутрішніх сторін ріжучих пагорбів у коронковій..
Накладка керамічна зубна Оверлей
Накладка керамічна зубна Оверлей (Overlay) - це ортопедична вставка, виконана з кераміки, що повністю перекриває верх коронкової частини зруйнованого зуба і зовнішні сторони одного-трьох горбків....
Зубний наліт
Зубний наліт - це липка немінералізована бактеріальна плівка жовтого або коричневого кольору, що утворюється на поверхні зубів через вступ у реакцію частинок їжі, слини та продуктів розпаду мікроорганізмів....
Індикатор зубного нальоту
Індикатор зубного нальоту - це харчовий барвник, склад якого забарвлює яскраві кольори м'які зубні відкладення в порожнині рота....
Накладки керамічні
Керамічна накладка (вкладка) на зуб - це альтернатива композитної пломби, виконана повністю з кераміки і застосовується для зміцнення зубів, площа пошкодження коронкової частини яких становить не менше 30%....
Окістя
Окістя (періост, перикраній) - це сполучна зовнішня оболонка кістки, що забезпечує обмінні процеси і зв'язок кісткових тканин з м'якими, завдяки пучку нервових волокон і кровоносних судин, що проходить в ній....
Накладка керамічна зубна Інлей
Накладка керамічна зубна Інлей (Inlay) - це аналог стоматологічної пломби з кераміки, що розміщується в зубній порожнині пошкодженого більш ніж на 30% зуба таким чином, що вкладиш не торкається ріжучих пагорбів коронкової частини, розташовуючись у зоні фісур та бічних поверхонь....
Некаріозні ураження зубів
Некаріозні ураження зубів - це сукупність неінфекційних факторів, що розвиваються в порожнині рота у дітей та дорослих, які спричиняють пошкодження та руйнування твердих зубних тканин (емалі, дентину, цементу), погіршення естетики зубів та проблеми з пережовуванням їжі....
Незнімні ритейнери
Незнімні ретейнери - це ортодонтичні конструкції, що складаються з тонкого медичного дроту, що виготовляється по індивідуальних зліпках зубів пацієнта, яку встановлюють після зняття брекетів або інших систем, що коректують положення зубів, для закріплення результату лікування....
Невралгія
Невралгія - це ураження периферичного трійчастого нерва зуба, після чого у людини періодично виникають гострі болі протягом усього ураженого каналу в одній або у всіх гілках: очній, верхньощелепній, нижньощелепній. Найчастіше нагадує зв...
Неврит
Неврит - це ураження лицевого нерва, що супроводжується появою слабкості мімічних м'язів, що спричиняє труднощі або повну неможливість їх функціональності....
Перелом верхньої чи нижньої щелепи
Перелом верхньої або нижньої щелепи - це повне або часткове руйнування однієї з щелеп під впливом навантаження, що перевищує їхню міцність, включаючи невогнепальні переломи, травми зубів, удари, нещасні випадки, інші фактори.....
О
Обробка кореневого каналу зуба
Обробка кореневого каналу зуба - це складна механічна або медикаментозна стоматологічна процедура в ході ендодонтичного лікування, спрямована на запобігання ризику поширення інфекційного процесу в навколишні тканини періодонту.....
Поодинока керамічна коронка
Одиночна керамічна коронка - це штучний ковпачок з кераміки, що встановлюється цементним або гвинтовим способом на попередньо підготовлений передній або бічний одиничний зуб, щоб зімітувати його коронкову частину з метою відновлення естетики та жувальної функції зубного ряду....
Клаптева операція
Шматкова операція - це метод хірургічного втручання в порожнині рота у складі комплексного стоматологічного лікування при пародонтиті....
Мікроскоп операційний
Мікроскоп операційний - це вузькоспеціалізований оптичний прилад, що широко застосовується в стоматології та інших галузях медицини....
Облітерація
Облітерація (лат.obliteratio, буквально - забуття, тут - знищення) - це патологічний процес, що тягне за собою звуження або повне заростання кореневих каналів зуба, внаслідок чого вони слабше протистоять зовнішнім хвороботворним факторам і складніше піддаються ендодонтичному лікуванню....
Обтурація
Обтурація (лат.obturo - закриваю) - це методика запечатування в стоматології попередньо пройдених, оброблених і очищених кореневих каналів зуба за допомогою пломбувального матеріалу (найчастіше виробляється гарячою гуттаперчею), яка виключить ймовірність поширення інфекції в навколишні тканини.
Оклюзійна поверхня зуба
Оклюзійна поверхня зуба - це зовнішня частина зубної одиниці, розташована в межах вершин горбків до найглибшої ділянки центральної фісури, анатомічна форма якої обумовлена індивідуальними особливостями організму пацієнта та спадковістю....
Операція
Операція – це будь-яке хірургічне втручання у стоматології з метою усунення факторів, що спричинили відповідне захворювання зубів або після видалення зуба, а також для профілактики ймовірних у майбутньому ускладнень....
Ополіскувач зубний
Ополіскувач зубний - це гігієнічний засіб для догляду за станом зубів та м'яких тканин, освіження дихання, а також антисептичної обробки порожнини рота після більшості стоматологічних операцій....
Ортодонтія
Ортодонтія (грец. ορθός - прямий, правильний + οδόντι - зуб) - це розділ стоматології, що вивчає етіологію, способи діагностики, лікування та профілактики зубних аномалій, а також дефектів розвитку зубів та їх положення щодо сусідніх зубних одиниць....
Ортопантомограма
Ортопантомограма (ОПТГ) - це метод стоматологічного дослідження стану порожнини рота пацієнта, який проводиться за допомогою рентгенологічного панорамного знімка, що відображає на паперових та електронних носіях пошарово абсолютно всі ділянки ділянки та елементи його зубощелепної системи....
Ортопедія
Ортопедія (інш.гр. στόμα (στόματος) — рот + λόγος — поняття, вчення; ὀρθός — прямий, правильний» + παιδεία — виховання) — це розділ стоматології, що вивчає причини, способи діагностики, лікування та профілактики хвороб та інших органів у порожнині рота....
Остеоденситометрія
Остеоденситометрія - це ультразвукова або рентгенівська неопераційна методика в стоматології, яка проводиться для визначення щільності кісток і вмісту в них кальцію, дозволяючи діагностувати втрату кісткової маси на ранніх етапах і ефективною мірою профілактики остеопорозу....
Остеомієліт
Остеомієліт (від ін. -грец. ὀστέον - кістка; μυελός - мозок; -ῖτις - запалення) - це гнійно-некротичний процес в кісткових тканинах щелеп, що супроводжується болями, що віддають у скроневу частину, підвищеною рухливістю зубів, від м'язів, появою неприємного запаху з рота, скутістю в рухах щелепних м'язів, утрудненням мови тощо, найчастіше після видалення зуба....
Обробка зуба під одиночну коронку
Обробка зуба під одиночну коронку або опору для мостовидного протеза - це дії спеціаліста стоматологічної клініки, що включають препарування (етапи обточування) твердих тканин зубів пацієнта на необхідну глибину, достатню для збереження здорового зуба живим і надійної фіксації як одиничного виробу, що імітує його верхню. та цілої групи (мостоподібні протези)....
Оперативна пародонтологія
Оперативна пародонтологія - це розділ стоматології, що займається теоретичною розробкою та практичним впровадженням методик лікування (хірургічні операції) захворювань пародонту....
П
Бюгельний зубний протез
Бюгельний зубний протез (нем.bugel - дуга) - це умовно-знімна конструкція, що складається з каркасу та базису з розміщеними на ньому штучними зубами.....
Бюгельний протез на кламмерах
Бюгельний протез на кламмерах - це знімна ортопедична конструкція, що складається з бюгеля (металевої дуги або з полімеру), базису з розміщеними....
Дистальний прикус
Дистальний прикус - це патологія зубних рядів або однієї з щелеп у дитини або дорослої, при якій верхня щелепа значно висунута вперед по відношенню...
Пластика ясен
Пластика ясен (гінгівопластика) - це хірургічна клаптева операція за допомогою скальпеля або лазером, спрямована на виправлення анатомічної форми...
Перикоронарит
Перикоронарит - це запальне захворювання, що виникає при прорізуванні зубів, найчастіше мудрості, коли зубна одиниця проростає під нахилом або застряє під яснами, травмуючи навколишні м'які та тверді тканини.
Закритий кюретаж пародонтальної кишені
Закритий кюретаж пародонтальної кишені - це нехірургічна процедура з очищення підяснових зубних відкладень та ассептичної обробки порожнини глибиною не більше 4-5 мм, що утворилася внаслідок розвитку
Зубодеснява кишеня
Зубодеснева (пародонтальна) кишеня - це простір між тканинами ясна і поверхнею зубної емалі, яке в нормі досягає глибини 3 мм. У разі виникнення в цій галузі інфекційного вогнища та запальних процесів
Поодинока металокерамічна коронка
Одиночна металокерамічна коронка - це штучна коронкова частина пошкодженого або віддаленого зуба, що виступає над яснами, виготовлена з металевого каркаса і фанерована зовні керамікою, яка за своїми фізико-хімічними властивостями ні в чому не поступається здоровим зубним одиницям.....
Пародонтальна кишеня
Пародонтальна кишеня - це патологічно збільшене поглиблення в піддесневій зоні в основі зуба між яснами і зубним коренем, що утворюється в результаті запалення тканин слизової оболонки і скупчення під ними шматочків їжі з продуктами розпаду хвороботворних мікроорганізмів....
Лікувальна прокладка
Лікувальна прокладка в стоматології - це стоматологічний матеріал, склад якого призначений для ізоляції зубних тканин від впливу подразників механічного, термічного або хімічного типу, від проникнення токсичних речовин в зуб з метою запобігання ризику розвитку запального процесу або рецидиву карієсу, а також для стимуляції відновлення дентину....
Лінгвальний прикус
Лінгвальний прикус (перехресний) – це патологія прикусу людини, при якій під час змикання щелеп порушено правильне перекриття нижніх зубів верхніми – окремі нижні одиниці або навіть групи перекривають верхні....
Прокладка лікувальна
Прокладка лікувальна або ізолююча - це спеціальний матеріал у стоматології, призначений для захисту від негативної дії механічної, хімічної або термічної дії, а також для відновлення порушених патологією та в ході оперативного втручання м'яких тканин зуба....
Матриця для пломби
Матриця для пломби - це стоматологічна контурна пластинка у вигляді кільця з різноманітних матеріалів, яку використовують під час реставрацій зубів для тимчасового відновлення відсутньої зубної стінки або у разі порушення цілісності однієї з бічних стінок....
Мезіальний прикус
Мезіальний прикус - це різновид неправильного змикання передніх зубних рядів у дитини або дорослих, у якому наслідки патології зовні проявляється у домінуванні нижньої щелепи над верхньою....
Мостоподібний протез
Мостовидний протез - це незнімна ортопедична конструкція, що виготовляється штамповано або індивідуально в лабораторії з пластику, металу, кераміки, що встановлюється в порожнині рота для відновлення естетики і жувальної функції втрачених зубів, що поряд розташовувалися, в кількості від 1 до 4.....
Мостоподібний протез із опорою на імплантах
Мостовидний протез з опорою на імпланти - це незнімний протез у формі мосту, що складається з каркасу та розміщених на ньому штучних зубів, який кріплять на щелепі пацієнта безпосередньо на імпланти....
Оклюзійна поверхня зуба
Оклюзійна поверхня зуба - це зовнішня частина зубної одиниці, розташована в межах вершин горбків до найглибшої ділянки центральної фісури, анатомічна форма якої обумовлена індивідуальними особливостями організму пацієнта та спадковістю....
Відкритий прикус
Відкритий прикус - це порушення змикання щелеп (неправильна оклюзія) у дітей та дорослих, наслідки якого призводять до того, що передні та бічні зуби нижньої та верхньої щелепи не контактують один з одним, утворюючи щілину, що заважає щільно стиснути губи і навіть пережовувати їжу....
Адгезивний протез
Адгезивний зубний протез - це мостоподібний ортопедичний блок у вигляді мосту, що має каркас із закріпленими на ньому штучними коронками, які після встановлення подібної конструкції заповнюють втрачені одиниці....
Аномалія прикусу
Аномалія прикусу зубів - це анатомічно неправильне взаємне розташування зубів верхньої та нижньої щелепи, при якій особливий відділ стоматології - ортодонтія, що діагностує спотворення лицевої естетики, роботи зубощелепної системи, функцій пережовування їжі, вимови звуків....
Тромбоцитна плазма
Багата тромбоцитами плазма (грец. πλάσμα — щось сформоване, освічене) — це рідка субстанція, що складається з води, білків і речовин, що згортають, де тромбоцити підвищеної концентрації відіграють важливу роль у процесах загоєння пошкоджених судин і зупинці кровотеч....
Тимчасова пломба
Тимчасова пломба - це пломбувальний матеріал, що накладається на поверхню зуба в місці пошкодження, який служить тимчасовим заходом при лікуванні пульпіту або запущеного карієсу, а також у діагностичних цілях....
Вкладка-пломба
Вкладка-пломба – це ортопедичний мікропротез, за допомогою якого стоматологи відновлюють естетику та жувальну функцію коронкової частини зубів для усунення значних пошкоджень, коли установка звичайної пломби вже не ефективна....
Дуговий протез
Дуговий протез - це частково знімний мікропротез у формі дуги, головними функціями якого є відновлення естетики та жувальної функції щелеп, а також правильний розподіл жувального навантаження в області відсутніх зубів....
Зубна паста
Зубна паста - це однорідна щільно-плинна маса, до складу якої входять активні компоненти лікувально-профілактичної дії, що сприяють у процесі щоденного застосування очищати зуби від зубного нальоту та частинок їжі з метою суттєвого зниження ймовірності розвитку карієсу та інших стоматологічних захворювань, а також підтримання природного відтінку емалі....
Корекція пломби
Корекція пломби — це стоматологічна процедура на зубі, спрямовану відновлення міцності, форми, фіксації чи естетики раніше встановленої пломби, якщо вона відкололася, тріснула тощо....
Оперативна пародонтологія
Оперативна пародонтологія - це розділ стоматології, що займається теоретичною розробкою та практичним впровадженням методик лікування (хірургічні операції) захворювань пародонту....
Пальпація
Пальпація (лат.palpatio - обмацування) - це використання в стоматології фахівцями пальців рук для промацування порожнини рота (неба, язика, щік, під'язикової області, інших ділянок) з метою первинного визначення їх стану, консистенції, рухливості, рельєфу та локалізації болю....
Пародонт
Пародонт (др.-грец. παρα- — навколо, ὀδούς — зуб) — це комплекс тканин, що оточують зуб і утримують його в зубній лунці. Разом вони є єдиною системою, яка виконує найважливіші функції: фіксує зуби і в здоровому стані виключає їх рухливість, регулює жувальні навантаження, керує роботою жувальних м'язів, оберігає внутрішні тканини зубів від попадання шкідливих мікроорганізмів та інфекції....
Матеріали для заповнення кореневих каналів
Матеріали для заповнення зубних кореневих каналів - це гнучкі, твердні та нетверді склади речовин у сукупності з бактерицидними компонентами, які крім гуттаперчі.....
Пародонтит
Пародонтит (ін.-грец. παρα- - «біля», ὀδούς - «зуб», лат. -itis - суфікс, що вказує на запальний характер захворювання) - це стоматологічне захворювання, що вражає пародонтальні тканини, внаслідок чого руйнуються зв'язки, що утримують зуби у зубній лунці, загрожуючи їх випаданням....
Повний знімний протез
Повний знімний протез - це ортопедична конструкція, що виготовляється з пластику (акрилу або нейлону), що складається з піднебінної пластини і базису з прикріпленими на ньому штучними коронками, застосовується.......
Пародонтоз
Пародонтоз (ін.-грец. παρα — навколо, поруч і ὀδούς, род.п. ὀδόντος — зуб) — це незапальне хронічне захворювання твердих і м'яких тканин (ясен, зв'язок, альвеолярного відростка) у дітей та дорослих, оточуючих , що загрожує випаданням зубної одиниці....
Постійні зуби
Постійні зуби - це набір зубних одиниць, що виростають на зміну молочних у певному віці, що не змінюється протягом усього життя, схема і порядок прорізування яких має певні часові рамки.
Пародонтологія
Пародонтологія - це напрям стоматології, що вивчає причини та способи лікування захворювань пародонту (околозубних тканин, що утримують зуб у лунці), що загрожують випаданням зубної одиниці....
Препарування зубів
Препарування зубів - це стоматологічна процедура, що передбачає обробку (обточування) твердих зубних тканин за допомогою бору, що обертається, в наконечнику або лазері....
Патологічна стираність
Патологічна стираність - це некаріозне ураження зубів, що полягає в підвищених втрат твердих тканин (емалі і дентину) на одній, декількох або всіх зубних одиницях....
Перебазування знімного протезу
Перебазування знімного протезу - це сукупність стоматологічних маніпуляцій, спрямованих на відновлення вихідної фіксації повних знімних конструкцій (протезів), поліпшення їх базису та рівномірного розподілу жувального навантаження для того, щоб вони не натирали м'які тканини в роті, не травмували сусідні зуби експлуатації....
Премоляри
Премоляри (лат.premolar, dentes premolares) - це малі корінні (постійні) зуби, що розташовуються по 2 (перший і другий) на верхній та нижній щелепі дитини або дорослої між молярами та іклами....
Переімплантит
Переімплантит - це запальний процес в оточуючих тіло імпланта тканинах (щелепної кістки), внаслідок якого відбувається відторгнення штучного кореня, поступове руйнування та спад кісткової тканини....
Перелом верхньої чи нижньої щелепи
Перелом верхньої або нижньої щелепи - це повне або часткове руйнування однієї з щелеп під впливом навантаження, що перевищує їхню міцність, включаючи невогнепальні переломи, травми зубів, удари, нещасні випадки, інші фактори.....
Прикус зубів
Прикус - це взаємне положення зубів на верхній та нижній щелепі при максимальному змиканні (оклюзії).
Перелом зуба
Перелом зуба - це травматичне пошкодження зубної одиниці, що є порушенням цілісності його кореневої або коронкової ділянки (подовжній перелом кореня або коронки).....
Прицільний знімок зубів
Прицільний знімок зубів - це базова процедура діагностики та фіксації результатів обстеження в стоматології за допомогою цифрового рентген-апарату (радіовізіографа), яку застосовують однаково як щодо дітей, так і дорослих.....
Періодонт
Періодонт (лат.periodontium) - це найтонша сполучна тканина товщиною не більше 0.25 мм, розташована між цементом зуба та пластиною альвеоли. Основу становлять колагенові волокна, які, незважаючи на відсутність еластичності, забезпечують мікрорухливість зуба в лунці....
Пульпа зуба
Пульпа зуба (лат.pulpis dentis) - це пухка неоднорідна сполучна тканина в зубі, будова якої пронизана кровоносними капілярами і нервовими закінченнями, розташована під емаллю і оточена дентином...
Ретенційний період
Ретенційний період - це проміжок часу, достатній для закріплення ортодонтичного лікування ретейнерами після зняття брекетів, раніше встановлених для виправлення положення деяких або всіх зубів....
Періодонтит
Періодонтит - це запалення сполучних тканин навколо верхівки зубного кореня, що забезпечують фіксацію зуба в альвеолі щелепної кістки....
Змінний прикус
Змінний прикус - це стан ротової порожнини, під час якого відбувається заміщення молочних зубів на постійні. Зазвичай починається у 5-6 років і завершується до 13 років....
Періостит
Періостит - це інфекційне запалення окістя (сполучної тканини з щільною структурою, що обволікає кістки щелепи), через яку проходять кровоносні судини та нервові закінчення, з подальшим руйнуванням кістки....
Знімна зубна платівка
Знімна зубна пластинка - це ортодонтична конструкція, що складається з м'якого пластикового неба та металевих елементів, що фіксується в порожнині рота за допомогою кламерів та гачків, щоб механічно виштовхнути...
Пеллікула
Пеллікула (лат.pellicula, уменьш.от pellis - шкіра, шкіра) - це найтонше безструктурне утворення (органічна плівка, що не містить бактерії) товщиною 1-4 мкм, що утворюється з глікопротеїдів слини на поверхні зуба лише через 30 хвилин після гігієнічного чищення....
Періостотомія
Періостотомія (періостеотомія) - це метод хірургічного зубозберігаючого втручання, що полягає у розсіченні окістя з метою отримання доступу до щелепної кістки для лікування запального процесу, викликаного утворенням гною....
Перкусія
Перкусія (лат.percussio, букв. - Нанесення ударів) - це метод діагностики в стоматології, що полягає у визначенні хворого зуба і його стану за допомогою обережного простукування пінцетом або зондом....
Пігментація зубів
Пігментація зубів - це патологічна зміна натурального кольору емалі зуба, що характеризується появою плям жовтого, рожевого, коричневого підтонів на зубах, що порушують естетику посмішки і вносять дискомфорт у життя людини....
Частково знімний протез
Частково знімний протез - це різновид ортопедичної конструкції на нижню або верхню щелепу, за допомогою якої усувається нестача відсутності одного або кількох зубів....
Перфорація зуба
Перфорація зуба - це пошкодження кореня у структурі зуба у формі отвору (прободіння) у його порожнині, що утворилося внаслідок стоматологічного лікування, травми, захворювання зубів....
Пломба зубна
Пломба зубна - це композитний матеріал, що використовується в стоматології для відновлення пошкодженої ділянки в зубі, що утворився внаслідок розвитку карієсу, лікування або іншого пошкодження зубної одиниці....
Санація порожнини рота
Санація порожнини рота (лат.sanatio - лікування, оздоровлення) - це комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та усунення вогнищ інфекції в порожнині рота, попередження супутніх...
Шліфування пломби
Шліфування пломби - це процедура вирівнювання (полірування) пломбувального матеріалу на поверхні зуба, щоб надати йому правильну анатомічну форму і досягти потрібного змикання щелеп....
Запальний процес зуба
Запальний процес зуба - це патологічна ситуація, коли пацієнт відчуває неприємні відчуття і біль у зубі, що виникають внаслідок поширення інфекційного вогнища....
Р
Резекція дентину
Резекція дентину - це стоматологічна процедура зі зняття невеликого тонкого шару із зовнішнього (вестибулярного) боку зуба, зазвичай переднього...
Гальванізм
Гальванізм у ротовій порожнині — це фізичне явище в стоматології, зокрема в ортопедії, що виникає в порожнині рота пацієнта після встановлення протеза, що містить у своїй структурі металеві елементи....
Ріжучий край зуба
Ріжучий край зуба - це функціональна частина зубної одиниці, що знаходиться в верхній зоні його коронкової частини, що бере участь у подрібненні шматочків їжі і формуванні рівної горизонтальної лінії передніх зубних рядів при змиканні щелеп і під час посмішки.....
Резорбована мембрана
Резорбована мембрана - це еластична колагенова плівка, що саморозсмоктується через деякий час, виготовлена з міцного матеріалу, для вилучення якої не потрібно додаткових маніпуляцій і повторного операційного втручання....
Незнімні ритейнери
Незнімні ретейнери - це ортодонтичні конструкції, що складаються з тонкого медичного дроту, що виготовляється по індивідуальних зліпках зубів пацієнта, яку встановлюють після зняття брекетів або інших систем, що коректують положення зубів, для закріплення результату лікування....
Ретенційний період
Ретенційний період - це проміжок часу, достатній для закріплення ортодонтичного лікування ретейнерами після зняття брекетів, раніше встановлених для виправлення положення деяких або всіх зубів....
Ручний скейлінг
Ручний скейлінг - це механічна процедура в стоматології з видалення зубних відкладень у міжзубних проміжках і не глибоко в піддесневій зоні за допомогою спеціальних інструментів, виготовлених з нікель-титанового
Радіовізіограф
Радіовізіограф – це портативний стоматологічний апарат, який за допомогою безпечного опромінення рентгенологічними променями, дозволяє робити прицільні знімки з метою діагностики та фіксації стану м'яких...
Руйнування зуба
Руйнування зуба - це механічне, хімічне, термічне, а також внаслідок зубного захворювання спотворення анатомічної форми, що супроводжується патологічними змінами як у зовнішній, так і внутрішній тканині молочних...
Резекція верхівки зуба
Резекція верхівки зуба (лат.reseco - усікаю) - це хірургічна операція в стоматології (апекстомія) з розкриття осередку інфекції лазером або іншим інструментом, що розвинувся в кореневій системі, при якій зрізається....
Різець зуб
Різець (лат.dentes incisivi) - це зуб, розташований у фронтальній області верхньої та нижньої щелепи, що бере участь у відкушуванні шматочків їжі, за яким відразу слідує ікло.....
Реконструкція зубна
Реконструкція зубна – це стоматологічна процедура, спрямована на корекцію положення, анатомічної форми, кольору та блиску передніх або бічних зубів, усунення між ними проміжків...
Ремтерапія зубів
Ремтерапія зубів (ремінералізуюча терапія) - це стоматологічна процедура насичення м'яких і твердих зубних тканин корисними мікроелементами за допомогою фторвмісних гелів та препаратів...
Реплантація зуба
Реплантація зуба - це досить рідкісна процедура, спрямована на повернення зубної одиниці у власне альвеолярне ложе після її видалення під час оперативного втручання та проведення відповідного лікування...
Репозиція вивихнутого зуба
Репозиція вивихнутого зуба - це методика встановлення зуба в початкове положення після травматичного вивиху, якщо з цього моменту пройшло трохи більше 2 діб....
Ретейнер
Ретейнер (ретенційний апарат) - це ортодонтична конструкція, знімного або незнімного типу, яка встановлюється в порожнині рота пацієнта на зуби після завершення лікування брекетами, щоб закріпити результат....
Ретинований зуб
Ретинований зуб - це положення зуба, який не може самостійно прорізатися або прорізався не повністю, залишаючись у кістці або під шаром слизової оболонки.....
Знімний ритейнер
Знімний ретейнер (капа) - це силіконова або пластмасова капа, що одягається в денний або нічний час на зуби з метою їх вирівнювання, відбілювання або запобігання руйнуванню.....
С
Вивих суглоба щелепи
Вивих суглоба нижньої щелепи - це патологічна ситуація, пов'язана зі зміщенням головки нижньощелепної ланки зі звичного положення в суглобовій капсулі...
Склоіономірний цемент
Склоіономерний цемент - це різновид адгезивного матеріалу, що використовується в стоматології для зчеплення різнорідних поверхонь під час пломбування..
Фізіологічна стираність зубів
Фізіологічна стираність зубів - це природне зменшення твердих тканин зубних одиниць в силу вікових причин, механічної взаємодії з твердою їжею та однойменними зубами на протилежній щелепі.
Свищевий хід
Свищевий хід, свищ або фістула (лат.fistula - трубка) - це патологічна освіта в яснах, що характеризується в стоматології утворенням отвору (каналу), за яким через запалення або неякісного лікування прикореневої зони зуба в порожнину рота назовні спливає гній....
Силіконовий ключ
Силіконовий ключ – це допоміжний метод, за допомогою якого у стоматології здійснюють відновлення анатомічної форми зубів за допомогою силіконового зліпку, гіпсової моделі та воску.....
Сінус-ліфтінг
Синус-ліфтинг (англ. sinus lifting, sinus floor elevation - підняття) - це методика підняття дна гайморової пазухи в стоматології за рахунок збільшення об'єму кісткової тканини на верхній щелепі за допомогою введення остеопластичного матеріалу, необхідного для успішного встановлення та приживлення зубного імпланта....
Медикаментозний сон
Медикаментозний сон - це стан організму пацієнта під час відповідного стоматологічного лікування, що характеризується відключенням або зниженням рівня свідомості, больових відчуттів, психічної збудливості, що досягається за допомогою введення седативних препаратів для лікування зубів....
Мембрана
Стоматологічна мембрана - це спеціальна еластична плівка, що виконує в стоматології функції бар'єрного, армуючого та фіксуючого матеріалу в клаптевих операціях на слизовій оболонці, під час імплантації та відновленні великих обсягів кісткової тканини....
Відбиток стоматологічний
Відбиток стоматологічний - це негативне відображення (допоміжний робочий зразок) реєстрації оклюзії твердих та оточуючих м'яких зубних тканин пацієнта, отримане за допомогою відтискного матеріалу (віску, гіпсу), необхідне для виготовлення відповідної ортопедичної або ортодонтичної конструкції: коронки, прот. .д....
Патологічна стираність
Патологічна стираність - це некаріозне ураження зубів, що полягає в підвищених втрат твердих тканин (емалі і дентину) на одній, декількох або всіх зубних одиницях....
Ручний скейлінг
Ручний скейлінг - це механічна процедура в стоматології з видалення зубних відкладень у міжзубних проміжках і не глибоко в піддесневій зоні за допомогою спеціальних інструментів, виготовлених з нікель-титанового
Санація порожнини рота
Санація порожнини рота (лат.sanatio - лікування, оздоровлення) - це комплекс лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та усунення вогнищ інфекції в порожнині рота, попередження супутніх...
Інформована добровільна згода
Інформована добровільна згода (ІДС) — це постулат у медичній етиці та стоматологічній практиці, згідно з яким лікар-стоматолог зобов'язаний повідомити пацієнта ґрунтовну інформацію про ризики, спектр процедур та умови їх надання...
Сепарація
Сепарація (лат.separatio - відділення) - це методика штучного роз'єднання зубів за рахунок зменшення товщини емалевого шару між ними з метою здійснення відповідного ортодонтичного лікування при брекетах, протезуванні...
Скейлінг ультразвуковий
Скейлінг ультразвуковий - це професійне чищення м'яких та твердих відкладень на зубах за допомогою ультразвукової вібрації, що виходить із кінчика спеціального стрижня (скейлера)....
Скол зуба
Скіл зуба – це механічне пошкодження зубної одиниці (твердої тканини зубів).
Слиновідсмоктувач
Слиновідсмоктувач - це портативний апарат, що використовується в стоматології, який здійснює безперервне відведення слини і рідин з порожнини рота пацієнта з метою виключення їх потрапляння в операційну область....
Сонографія
Сонографія - це неінвазивна ультразвукова методика дослідження (УЗД), що застосовується для відображення та вивчення стану слинних залоз, слизової оболонки, лімфатичних вузлів, завдяки спрямованому впливу...
Спортивна стоматологія
Спортивна стоматологія - це відокремлена дисципліна в медицині, яка вивчає вплив кожного виду спорту на здоров'я ротової порожнини, специфіку спортивного травматизму, принципи відновлення естетики..
Стерилізація
Стерилізація - це хімічна процедура в стоматології, етапи якої включають підготовку інструментів, дозволяючи здійснити будь-які дії та відповідне лікування безпечними для пацієнта....
Стирання зубів
Стирання зубів (підвищена стираність) - це патологічне захворювання, що включає підвищене руйнування зуба і характеризується убутком твердих зубних тканин (емалі, дентину) після прорізування за порівняно.....
Стоматит
Стоматит (ін.-грец. στόμα - рот) - це інфекційно-запальний процес, що вражає епітелій слизової оболонки в порожнині рота у дітей та дорослих. Найчастіше стоматит виникає у маленьких пацієнтів.....
Стоматологія
Стоматологія (від др.-грец. στόμα - рот + λογος наука) - це розділ медицини, що вивчає будову та функції зубних одиниць, фактори, що перешкоджають їх правильному розвитку, методи діагностики та лікування....
Страза
Страза - це елемент прикраси зубів, що є у стоматології дорогоцінний або напівдорогоцінний камінь-прикраса, який виготовляють в лабораторії згідно з побажанням пацієнта і фіксують на зуби за допомогою спеціального клею.
Штифт зуба скловолоконний
Штифт зуба скловолоконний – це допоміжний елемент ортопедичної конструкції у стоматології, виготовлений із міцного скловолокна....
Ш
Штифт металевий
Штифт металевий (нем.stift) - це спеціальне пристосування з металу у вигляді пенька, яке встановлюють у кореневу зону пошкодженого зуба з метою навантаження коронкою....
Культова штифтова вкладка
Культова штифтова вкладка (коренева вкладка) - це розбірна або монолітна конструкція, що є зубом в мініатюрі, яку виготовляють з металу з метою встановлення в зубний канал. Пізніше її навантажують штучною коронкою....
Штифт зуба скловолоконний
Штифт зуба скловолоконний – це допоміжний елемент ортопедичної конструкції у стоматології, виготовлений із міцного скловолокна....
Шийка зуба
Шийка зуба - це частина зубної одиниці в місці з'єднання з яснами, розташована під видимою областю коронки і над прихованою кореневою системою....
Шина у стоматології
Шина в стоматології - це малопомітна в порожнині рота смужка, виготовлена з арамідної нитки, шовку, поліетилену або скловолокна, що мають особливу міцність....
Шинування зубів
Шинування зубів - це сучасна стоматологічна методика збереження в щелепі та профілактики випадання рухомих зубних одиниць за допомогою тонкої смужки (шини), що виготовляється з особливо міцних...
Шліфування пломби
Шліфування пломби - це процедура вирівнювання (полірування) пломбувального матеріалу на поверхні зуба, щоб надати йому правильну анатомічну форму і досягти потрібного змикання щелеп....
Щ
Перелом верхньої чи нижньої щелепи
Перелом верхньої або нижньої щелепи - це повне або часткове руйнування однієї з щелеп під впливом навантаження, що перевищує їхню міцність, включаючи невогнепальні переломи, травми зубів, удари, нещасні випадки, інші фактори.....
Зубна щітка
Зубна щітка - це ручне або електронне пристосування для механічного чищення зубів та видалення м'яких зубних відкладень, що застосовується у поєднанні із зубною пастою....
Т
ФДТ
ФДТ (фотодинамічна терапія) - це інноваційний метод щадного безконтактного лікування в стоматології будь-яких бактеріальних, вірусних та грибкових захворювань слизової оболонки рота.
Трансплантат кістковий
Трансплантат кістковий - це матеріал синтетичного або природного походження, який у стоматології сам по собі або у складі з іншими компонентами сприяє зростанню обсягу кісткових тканин та покращенню стану навколишніх шарів кістки....
Трепанація коронки зуба
Трепанація коронки зуба - це стоматологічна процедура розсічення зубних тканин з метою отримання доступу до кореневих каналів....
Медичний туризм
Медичний туризм - це комплекс послуг, спрямованих на надання стоматологічної допомоги пацієнтам далеко від їх постійного місця перебування....
Титанова мембрана
Титанова мембрана - це найтонша плівка зі сплаву титану останнього покоління, яка використовується в стоматології для відділення певної області операційного поля в ротовій порожнині від інших тканин, і фіксується в щелепній кістці за допомогою мікрогвинтів....
Тромбоцитна плазма
Багата тромбоцитами плазма (грец. πλάσμα — щось сформоване, освічене) — це рідка субстанція, що складається з води, білків і речовин, що згортають, де тромбоцити підвищеної концентрації відіграють важливу роль у процесах загоєння пошкоджених судин і зупинці кровотеч....
Тимчасова пломба
Тимчасова пломба - це пломбувальний матеріал, що накладається на поверхню зуба в місці пошкодження, який служить тимчасовим заходом при лікуванні пульпіту або запущеного карієсу, а також у діагностичних цілях....
Технологія пресування
Технологія пресування (IPS Empress) – це високотехнологічна процедура виготовлення вінірів із лейцитної склокераміки, розроблена понад 20 років тому компанією Ivoclar Vivadent....
Телерентгенограма
Телерентгенограма (ТРГ) - це бічний або лицьовий рентгенологічний знімок голови, який використовується в ортодонтії для діагностики (проекції) прикусу та планування лікування.....
Трансфер у стоматології
Трансфер у стоматології - це конструкція, призначена для закріплення абатменту або імпланту в гіпсовому зліпку на етапі зняття відбитків, щоб точно передати на робочу модель розташування та нахил складових елементів майбутньої ортопедично...
Терапія
Терапія — це дитяча та доросла область стоматології, яка вивчає комплексні методи діагностики, профілактики та лікування карієсу, що спричинило супутні зубні захворювання.....
Тетрациклінові зуби
Тетрациклінові зуби - це термін, що означає в стоматології стан зубів, колір яких потемнів, змінившись через тривалий прийом лікарських препаратів на основі тетрацикліну....
Тортоаномалія
Тортоаномалія (лат. torqueo, tortum повертати + аномалія) - це патологічна зміна положення однієї або декількох зубних одиниць, що характеризується....
Трема зубна
Трема зубна (грецьк. trema отвір, щілина) - це аномалія розвитку положення зубів у стоматології, при якій між ними утворюються поодинокі або множинні
Тризм
Тризм (trismus; грец. τρισμός - скрегіт, скрип) - це патологічний спазм-скорочення жувальної мускулатури щелепи та мимовільне змикання, внаслідок чого їх...
Торк при закручуванні імплантів
Торк при закручуванні імплантів - це сила навантаження, що передається на різьблення гвинта, яку стоматолог прикладає при вкручуванні штучного кореня...
У
Ультразвукове чищення зубів
Ультразвукове чищення зубів - це методика очищення відкладень на зубах (нальоту/каменів) і полірування за допомогою ультразвукового ручного скайлера.....
Видалення гранульом
Видалення гранульом – це стоматологічна процедура, спрямована на усунення з поверхні зубного кореня невеликих новоутворень патологічного характеру, що утворилися внаслідок захисної реакції організму у відповідь на інфекційну дію після видалення зуба....
Некаріозні ураження зубів
Некаріозні ураження зубів - це сукупність неінфекційних факторів, що розвиваються в порожнині рота у дітей та дорослих, які спричиняють пошкодження та руйнування твердих зубних тканин (емалі, дентину, цементу), погіршення естетики зубів та проблеми з пережовуванням їжі....