Стоматологічний словник

Коронки Вініри Пломби Видалення зубів Відбілювання зубів Імплантація Чистка зубів Брекети
А
Афтозний стоматит
Афтозний стоматит (грец. στόμα – рот, ἄφθη – виразки) – це інфекційне захворювання, що характеризується виразкою слизової оболонки (появою невеликих круглих запалених ерозій на небі, під назвою афти)......
Інфільтраційна анестезія
Інфільтраційна анестезія – це ін'єкційний метод знеболювання у стоматології м'яких/твердих тканин порожнини рота за допомогою введення анестетика у певну зону слизової оболонки пацієнта,....
Афти
Афти в роті - це невеликі хворобливі висипання в роті на слизовій оболонці у вигляді круглих бульбашок, найчастіше діагностовані у дітей.....
Аутотрансплантація зуба
Аутотрансплантація зуба - це стоматологічна процедура з пересадки здорового зуба із зони, де він менш функціональний, у місце де в ньому є велика потреба. Найчастіше донорами стають непотрібні зуби мудрості
Атачменти
Атачмент у стоматології (англ. attachment - приєднання) - це замкове або шарнірне кріплення знімних та частково-знімних зубних протезів, що забезпечує надійність установки відповідної стоматологічної конструкції у роті пацієнта.....
Атрофія кістки щелепи
Атрофія кісткової тканини щелепи - це природний спад щелепної кістки людини, яка відбувається з віком або після втрати, видалення зуба (одного/декілька), характеризуючись зменшенням обсягу і висоти альвеолярного відростка.....
Асфіксія
Асфіксія в стоматології (ἀ— без і σφύξη — пульс; буквально — відсутність пульсу, або задуха) — це гостра дихальна недостатність, спровокована закупорюванням гортаноглотки стоматологічними предметами або внаслідок алергічного набряку (стенотонічний та обтураційний).....
Артроз щелепи
Артроз щелепного суглоба зубів - це патологічні зміни хрящових тканин людини, які супроводжуються на ранніх стадіях постійними ниючими болями....
Артикулятори
Магнітні артикулятори/артикулятор (лат.articulo, articulatum розчленовувати, членороздільна вимовляти) - це пристрій, основне призначення, види та застосування якого полягають
Армування зубів
Армування зуба - це зміцнення дентальної одиниці штифтом або скловолокном, що дозволяє більш рівномірно перерозподілити жувальне навантаження....
Аркус Дігма
Аркус Дігма (Arcus Digma) - це електронний ультразвуковий пристрій, що зчитує дані про вертикальні/горизонтальні рухи щелепних дуг пацієнта...
Апарат Френкеля
Апарат Френкеля - це знімна стоматологічна конструкція, яку ортодонтія передбачає використовувати для усунення зубощелепних аномалій 1-2-3-4 типу у дітей віком від 4 років.....
Апікальний періодонтит
Апікальний періодонтит - це запалення, що протікає в сполучних зв'язках зуба навколо верхівки кореня, яке супроводжується болями і набряком, реакцією на зовнішні подразники....
Апекслокатор
Апекслокатор - це сучасний пристрій, який працює, використовуючи безпечний змінний струм двох частот, дозволяючи користуватися різницею амплітудних опорів....
Апекс
Апекс зуба (лат.apex - вершина) - це верхівка кореня зуба, через яку проходять пучки кровоносних, нервових та лімфатичних закінчень, що забезпечують його корисними речовинами....
Аномалія розташування зубів
Аномалія розташування зубів - це неправильне положення дентальних одиниць в одній із площин: вертикальної, горизонтальної або навколо своєї осі, які заважають росту інших...
Абатмент
Абатмент (англ. abutment – ​​опора) – це головка-перехідник, яку використовують стоматологи-ортопеди під час протезування для міцного та стійкого з'єднання коронок з імплантами...
Абатмент кутовий
Абатмент кутовий - це сполучний елемент, що з'єднує під час протезування зубів коронку та зубний імплант, встановлений у щелепній кістці під кутом, щоб забезпечити між ними....
Абатмент прямий
Абатмент прямий - це деталь зубної коронки, яка з одного боку приклеюється до ортопедичної конструкції, точно повторюючи внутрішню частину коронки і з'єднуючи її з верхньою частиною зубного....
Абатмент індивідуальний
Абатмент індивідуальний - це технічний елемент зубного протеза, що фіксується нижнім кінцем в імпланті, вживленому в щелепну кістку, а верхнім - в коронку.....
Абатмент індивідуальний титановий
Абатмент індивідуальний титановий - це сполучна головка між зубним імплантом і коронкою, виготовлена ​​лабораторним способом із титану відповідно до індивідуальних параметрів ясенної лунки....
Абатмент індивідуальний цирконієвий
Абатмент індивідуальний цирконієвий – це елемент зубного протезу, який виготовляють у лабораторії з діоксиду цирконію відповідно до особливостей ясенного краю у місці встановлення коронки на імпланті.
Абатмент індивідуальний керамічний
Абатмент індивідуальний керамічний - це окістя ортопедичної конструкції імплантаційної системи, верхня частина якої, виконана з кераміки, входить в коронку, а нижня металева надійно входить....
Алергія
Алергія в стоматології - це підвищена чутливість організму пацієнта на анестетики або компоненти фармакологічних засобів і стоматологічних матеріалів: йод, пластмасу, метали, силікон, відбілюючі порошки...
Абсцес зуба
Зубний абсцес (лат. abscessus - нарив, запалення) - це гостре захворювання, що розвивається як біля зубного кореня під ясна, викликане запальним процесом у пульпі хворого зуба...
Адаптація у стоматології
Адаптація в стоматології (лат.adapto - пристосовую) - це період звикання дитини або дорослої до процесу та результату стоматологічного лікування, механізм і фази....
Адгезиви
Адгезиви (від лат. adhesive - клеюча речовина) - це комбінація хімічних речовин 4-5 покоління, що забезпечує в стоматології хороше зчеплення реставраційних та ортопедичних матеріалів із зубною поверхнею.
Адгезія
Адгезія (від лат. adhaesio – прилипання) – це фізико-хімічний процес зчеплення різнорідних матеріалів у медицині та стоматології, що дозволяє використовувати різноманітні види сучасних адгезивних....
Адентія
Адентія зубів - це часткова або повна втрата зубів людини, яка може бути вродженою (первинною) і набутою (вторинною) через вікові зміни, зловживання шкідливими звичками або зовнішніми факторами...
Алергологічна проба
Алергологічні проби - це комплекс спеціальних аналізів у стоматології, які проводяться з метою виявлення у пацієнта до початку відповідного лікування специфічної реакції на застосовувані препарати
Альвеола
Альвеола зуба після видалення (лат. alveolus – осередок, западинка, пляшечка) – це невелике поглиблення щелепної кістки в місцях, де знаходяться верхні або нижні виїмки зубів, що утворюються після видалення дентальних одиниць
Альвеолопласіка
Альвеоліт лунки зуба (alveolitis, лат.alveolus - виїмка, осередок + -itis - запалення) - фіброзуючий запальний процес, що протікає в місці розташування зубної лунки після видалення зуба.
Альвеолярний відросток
Альвеолярний відросток - це анатомічна частина верхньої і нижньої щелепи, яка складається із зовнішніх і зовнішніх стінок губчастої структури, несучи на собі зубні лунки з розташованими в них корінням зубів...
Амальгама
Амальгама пломба (лат.amalgama - сплав) - це речовина, що включає до свого складу ртуть і деякі види благородних і неблагородних металів, завдяки комбінації яких стоматологія отримала суміші, що відрізняються...
Ампутація пульпи
Ампутація пульпи зуба (лат.amputatio - усічення, pulpis dentis - рихла тканина) - це методика лікування пульпіту видаленням нервово-судинного пучка в коронковій ділянці (вітальна процедура)...
Аналог імпланту
Аналог імпланта зуба - це копія стоматологічного імплантату, виконана з високою точністю на основі різних сплавів та деяких полімерів, будучи точною імітацією частини або всього штучного зубного кореня....
Анамнез у стоматології
Анамнез зуба в стоматології (грец. ἀνάμνησις - спогад) - це сукупність відомостей, даних, інформації, що отримуються в процесі огляду, діагностики та скарг пацієнта, а також вивчення його медичної карти про умови, форму та ступінь перебігу...
Анестезія аплікаційна
Анестезія аплікаційна - це метод неін'єкційного відключення чутливості тканин порожнини рота пацієнта в стоматології, що включає нанесення знеболювальних анестетиків (препарати, гелі) на область...
Атиповий лицьовий біль
Атипова лицьова біль (прозопалгія) - це яскраво виражене захворювання, локалізоване в області нижньої щелепи, ясна, підборіддя, яке супроводжується непостійними ниючими відчуттями різної інтенсивності
Бугор альвеолярний
Бугор альвеолярний (лат.tubber maxilae - опуклість) - це частина будови верхньої щелепи, на якій розташовані 3-4 зубних канальця-отвори
Місцева анестезія
Місцева анестезія - це спосіб знеболювання в стоматології, при якому блокуються болючі відчуття у дітей і дорослих у строго визначеній зоні операційного втручання за допомогою сучасних препаратів-анестетиків....
Провідникова анестезія зуба
Провідникова анестезія зуба – це різновид місцевого знеболювання у стоматології за допомогою ін'єкційного введення лікарського препарату в периферичну ділянку нерва, що забезпечує провідність нервових потоків у конкретному лицьовому відділі пацієнта....
Функціональні апарати
Функціональні апарати в стоматології - це ортодонтичні пристрої, що надають спрямований вплив на деякі зуби в період активного формування щелепних тканин для зміни форми та положення щелеп та їхньої діагностики.
Бугор альвеолярний
Бугор альвеолярний (лат.tubber maxilae - опуклість) - це частина будови верхньої щелепи, на якій розташовані 3-4 зубних канальця-отвори з нервовими...
Девітальна ампутація
Девітальна ампутація - це методика хірургічного висічення коронкової та кореневої частини пульпи, яка, на відміну від вітальної процедури, передбачає повне видалення судинно-нервового пучка після попереднього умертвіння.....
Адгезивний протез
Адгезивний зубний протез - це мостоподібний ортопедичний блок у вигляді мосту, що має каркас із закріпленими на ньому штучними коронками, які після встановлення подібної конструкції заповнюють втрачені одиниці....
Аномалія прикусу
Аномалія прикусу зубів - це анатомічно неправильне взаємне розташування зубів верхньої та нижньої щелепи, при якій особливий відділ стоматології - ортодонтія, що діагностує спотворення лицевої естетики, роботи зубощелепної системи, функцій пережовування їжі, вимови звуків....
Знімний апарат
Знімний апарат — це стоматологічна конструкція, що використовується в ортодонтії щодо дітей і дорослих для вирівнювання як зубів, що окремо стоять, так і цілих зубних рядів...
Анатомічна форма зуба
Анатомічна форма зубів - це фізіологічна будова жувальних, передніх, молочних та постійних зубів людини, структура яких відрізняється загальним набором...
Протези "під ключ" у власній лабораторії
від 9 000 грн

    Запис на консультацію
    Перш ніж почати будь-яке лікування, рекомендуємо Вам пройти комплексну консультацію-обстеження ротової порожнини.